Ostatnio pojawia się coraz więcej pytań na „forach” dotyczących oszczędzania w Obligacjach Skarbowych.
Wiec tak w skrócie:

Obecnie Obligacje występują w postaci:

2-letnie Obligacje Skarbu Państwa DOS (*)
3-letnie Obligacje Skarbu Państwa TZ (*)
4-letnie Obligacje Skarbu Państwa COI (*)
10-letnie Obligacje Skarbu Państwa EDO (*)

(*) Po nazwie, np. EDO, występują 4 cyfry – np. 1118 (EDO1118) oznaczają „termin zapadalności” , co można przetłumaczyć jako planowany termin wykupu. W tym przypadku (EDO1118) oznacza to 2018-11, czyli 10 lat od 2008-11 (zakup/oferta)


(„3-latki” różnią się od pozostałych tym, że odsetki z nich są wypłacane co pół roku, i można nimi obracać na giełdzie (np. podczepić, od razu przy zakupie przez stronę ObligacjeSkarbowe.pl pod np. eMaklera))

Obligacje można kupić „wirtualnie” – czyli przez Internet.

Lokując środki w Obligacje można bezpiecznie oszczędzać „na bieżąco” (np. wspomniane powyżej Obligacje 3-letnie) jak i na „przyszłość” (długoterminowo)

Obecnie Obligacje są oprocentowane:

2-letnie Obligacje Skarbu Państwa DOS
5,75% w skali roku, stałe w okresie 2 lat, kapitalizacja roczna

3-letnie Obligacje Skarbu Państwa TZ

6,38% w pierwszym okresie odsetkowym, kapitalizacja półroczna

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu aktualizowanym co sześć miesięcy.

Oprocentowanie jest ustalane na podstawie wskaźnika WIBOR 6M, a naliczone odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji co pół roku. Zmienne oprocentowanie zawsze odzwierciedla bieżące tendencje rynkowe i chroni nabywców przed gwałtownymi zmianami wskaźników finansowych.

4-letnie Obligacje Skarbu Państwa COI
6,50% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, kapitalizacja roczna

Obligacje czteroletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu uzależnionym od poziomu inflacji. Oprocentowanie opiera się na poziomie inflacji w danym roku oraz marży odsetkowej. Marża jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że zwrot z inwestycji będzie zawsze wyższy od inflacji. Obligacje czteroletnie mają cztery okresy odsetkowe. Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji po każdym pełnym roku oszczędzania.

Jeśli chodzi o oszczędzanie na „emeryturę” najlepsze wydają się Obligacje 10-letnie, są najwyżej oprocentowane, ze wszystkich emitowanych przez Ministerstwo Finansów RP

Np.: (oprocentowanie w pierwszym roku)
EDO0219 (20090201-20090228) 6,5%;
EDO0119 (20090101-20090131) 7%
EDO1218 (20081201-20081231) 7%; EDO1118 (20081101-20081130) 7,5%

„Stopa procentowa dla danego rocznego okresu odsetkowego jest obliczana na podstawie stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego, powiększonej, w pierwszym okresie odsetkowym o marżę w wysokości 3,30%, zaś w następnych rocznych okresach odsetkowych o stałą marżę w wysokości 2,75%

To chyba wyjaśnia sprawę oprocentowania…

Idąc tym tropem dalej:

„Obligacje mogą być wykorzystane jako forma lokaty oszczędności w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE)”

„EDO to symbol obligacji (skrót od Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe)”

Więc ładnie widać, że można je nabyć „normalnie” jako inwestycje i w każdym momencie sprzedać, dokupić (o czym za chwile więcej) lub prowadzić w ramach konta IKE, ale tutaj już nie da się zrobić wszystkiego wirtualnie:

„Zakup obligacji Skarbu Państwa w ramach Konta IKE-Obligacje jest możliwy wyłącznie w placówkach Banku PKO BP i POK Domu Maklerskiego PKO BP.” (można, z tego co czytałem złożyć  „zlecenie stałe” na zakup)

Przedterminowy wykup Obligacji 10-letnich:

„W przypadku skorzystania przez nabywcę obligacji EDO z przedterminowego wykupu, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o 1 zł od każdej obligacji. Jednak jeżeli będzie to przedterminowy wykup w ramach wypłaty lub wypłaty transferowej z Konta IKE-Obligacje, wówczas narosłe odsetki zostaną wypłacone bez pomniejszenia o 1 zł.”

Przedterminowy wykup Obligacji 2 i 4-letnich:

„W przypadku skorzystania przez nabywcę obligacji COI/DOS z przedterminowego wykupu, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, która wynosi 1 zł od każdej obligacji.”

Przedterminowy wykup Obligacji 3-letnich:

„Po upływie 3 lat licząc od pierwszego dnia emisji, Skarb Państwa wykupuje obligacje za kwotę równą wartości nominalnej oraz wypłaca odsetki należne za ostatni półroczny okres oszczędzania.”

W każdym momencie można obracać Obligacjami TZ na Giełdzie Papierów Wartościowych, np. za pomocą wspomnianej usługi – eMakler

Dodam jeszcze, że Obligacje kupujemy „na sztuki” – koszt jednostkowy 100zl

(kwota_inwestycji/100=ilość_obligacji)

Po nazwie obligacji występują r cyfry, np: EDO0219 – oznaczają one planowany termin wykupu – w tym przypadku

To chyba tak w skrócie to tyle…

Więcej informacji na stronie ObligacjeSkarbowe.pl

(!) Zgłoś błąd na stronie | Lub postaw nam kawę :-)
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk