Kiedyś opcji wielu stron w  ramach jednej instalacji WordPressa (WordPress MU – Multi User) raczej unikałem – był to oddzielny projekt, często aktualizowany/rozwijany z opóźnieniem względem głównej gałęzi, a i nie wszystkie wtyczki sobie radziły prawidłowo z nim…

Zmieniło się to jakiś czas temu, przy okazji premiery WordPressa z numerkiem 3 – wtedy obsługa wielu stron w ramach jednej instalacji WordPressa trafiła do głównego projektu. Przy okazji zmieniając nazwę na WordPress Multisite.

I o tym dziś będzie…

WordPress Multisite w praktyce

Obecnie opcja „sieci stron” (multisite) jest częścią WordPressa, i choć jest domyślnie wyłączona – to w kilku prostych krokach można ją aktywować na naszej stronie.

Ale co to jest ten cały Multisite?

Ogólnie i w pewnym uproszczeniu aktywacja opcji Multisite w WordPressie pozwala nam postawić kilak stron korzystając z jednej instalacji WordPressa, i z jednej bazy danych.

Można dzięki temu obejść ograniczenia nakładane przez niektóre hostingi (nie polecam takich hostingów ;-)) co do ilości baz danych… Można też postawić kilka stron tematycznych w ramach jednej sieci – korzystając z faktu, że mimo iż jest to jeden WordPress i jedna baza danych, to każda strona w ramach sieci może mieć inny wygląd, korzystać z innych wtyczek i oczywiście posiadać różną treść… ;-)

Wprawdzie da się zmusić tak skonfigurowanego WordPressa (a konkretnie to i serwer) do tego, by każda strona naszej sieci działała pod inną domeną, to w tym poradniku skupię się na 2 klasycznych typach adresowania kolejnych stron:

 • Subdomena (witryna1.domena, witryna2.domena)
 • Podkatalog (domena/witryna1, domena/witryna2)

Dla 2 chyba najpopularniejszych webserwerów, czyli:

Aktywacja opcji WordPress Multisite

Ale zanim przejdziemy do konfiguracji poszczególnych opcji, najpierw musimy aktywować obsługę „sieci stron” w naszym WordPressie. W tym celu edytujemy plik „wp-config.php” i prawie na samym końcu, tuż przed:

if ( !defined(’ABSPATH’) )

dodajemy:

define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);

Po ponownym zalogowaniu się do panelu zarządzania WordPressem przechodzimy kolejno:

 • WP-Admin: Narzędzia > Uruchamianie sieci

Gdzie musimy m.in. zdecydować o tym czy kolejne strony będą w subdomenach, czy podkatalogach:

Proszę zadecydować, czy witryny tej sieci mają mieć adresy w postaci subdomen czy podkatalogów. To ustawienie nie może zostać później zmienione.

W celu używania funkcjonalności wirtualnych hostów, konieczne jest posiadanie rekordu DNS z wieloznacznikiem.

 • Subdomeny – przykłady: witryna1.[DOMENA] i witryna2.[DOMENA]
 • Podkatalogi – przykłady: [DOMENA]/witryna1 i [DOMENA]/witryna2

Zacznę od wariantu z podkatalogami, bo mimo trochę trudniejszej konfiguracji (dotyczy serwera opartego o Nginx [LINK], bo dla Apache2 jest to właściwie bez różnicy) sam najczęściej wybieram ten wariant ;-)

WordPress Multisite i podkatalogi

Jest to wariant w którym każda kolejna strona naszej sieci będzie miała swój własny adres na zasadzie podkatalogu głównej domeny, czyli:

 • [DOMENA]/witryna1
 • [DOMENA]/witryna2

WordPress Multisite: podkatalogi i Apache2

W przypadku webserwera Apache2 niezbędna będzie obsługa mod_rewrite, który prawdopodobnie jest na Waszym serwerze aktywny – jeśli nie, to pomoże polecenie:

sudo a2enmod rewrite

Lub kontakt z administratorem serwera ;-)

W przypadku aktywacji WordPress Multisite na webserwerze opartym na Apache2 jest o tyle łatwiej, że wszystkie niezbędne czynności jak i wymagany kod zostanie Wam podany przez WordPressa, ale na wszelki wypadek również to opisze.

Po aktywacji WordPress Multisite w panelu (wp-admin) przechodzimy ponownie do edycji pliku „wp-config.php” i tuż nad linijką:

/* To wszystko, zakończ edycję w tym miejscu! Miłego blogowania! */

dodajemy kod podany przez WordPressa, np.:

define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', false);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', '[DOMENA]');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);

Edytujemy też  plik .htaccess i zmieniamy w nim „standardowy WordPressowy kod” na coś w tym stylu:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L] # add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L] RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L] RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L] RewriteRule . index.php [L]

I to tyle… ;-)

WordPress Multisite: podkatalogi i Nginx

Tutaj czeka nas wprawdzie trochę więcej zabawy, ale nie będzie to dużo trudniejsze niż powyżej ;-)

Nginx Map i Nginx Helper

Wprawdzie można wygenerować samemu plik mapy na zasadzie:

/adres-witryny/ ID_witryny;
/witryna1/    2;
/witryna2/    3;

To – zwłaszcza przy większych sieciach, czy tych bardziej „dynamicznych” – można sobie ułatwić zadanie instalując (i aktywując ;-)) wtyczkę Nginx Helper, która po małej konfiguracji zrobi wszystko za Was.

W tym celu przechodzimy do ustawień wtyczki:

 • WP-Admin: Ustawienia > Nginx Helper

i w zakładce „General” zaznaczamy „Enable Nginx Map”, w tym momencie wyświetli się nam link do pliku map.conf:

/ścieżka/do/naszego/wordpressa/wp-content/uploads/nginx-helper/map.conf

który kopiujemy „na później”.

Nginx i konfiguracja vHosta

Teraz możemy przejść do pliku w którym znajduje się konfiguracja naszej strony (domeny/vHosta), czyli coś w stylu:

sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/[DOMENA/nazwa pliku]

I dodajemy na samej górze, przed „server {„:

# ----- WordPress Multisite part 1 -----
map $uri $wpmsname{
~^(?/[^/]+/)files/(.*) $wpmspath;
}
map $wpmsname $wpmsid{
default -999;
include /ścieżka/do/pliku/map.conf;
}
# ----- /WordPress Multisite part 1 -----

Oraz w dalszej części, zamiast:

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

Wpisujemy:

# ----- WordPress Multisite part 2 -----
location ~ ^(/[^/]+/)?files/(?.+) {
try_files /wp-content/blogs.dir/$wpmsid/files/$rt_file /wp-includes/ms-files.php?file=$rt_file;
}
location / {
if (-f $request_filename/index.html){ rewrite (.*) $1/index.html break; }
if (-f $request_filename/index.php){ rewrite (.*) $1/index.php; }
if (!-f $request_filename){ rewrite (.*) /index.php;}
}
rewrite /files/$ /index.php last;
if ($uri !~ wp-content/plugins) { rewrite /files/(.+)$ /wp-includes/ms-files.php?file=$1 last; }
if (!-e $request_filename) {
rewrite ^/[_0-9a-zA-Z-]+(/wp-.*) $1 last;
rewrite ^/[_0-9a-zA-Z-]+.(/wp-admin/.\.php)$ $1 last;
rewrite ^/[_0-9a-zA-Z-]+(/.*\.php)$ $1 last;
}
# ----- /WordPress Multisite part 2 -----

Zapisujemy zmiany, szybki test konfiguracji i restart serwera:

sudo /etc/init.d/nginx configtest
sudo /etc/init.d/nginx reload

Jeśli wszystko poszło OK, WordPress Multisite powinien już działać…

WordPress Multisite i subdomeny

Jest to wariant w którym każda kolejna strona naszej sieci będzie miała swój własny adres na zasadzie subdomeny, czyli:

 • witryna1.[DOMENA]
 • witryna2.[DOMENA]

WordPress Multisite: subdomeny i Apache2

W przypadku webserwera Apache2 niezbędna będzie obsługa mod_rewrite, który prawdopodobnie jest na Waszym serwerze aktywny – jeśli nie, to pomoże polecenie:

sudo a2enmod rewrite

Lub kontakt z administratorem serwera ;-)

W przypadku aktywacji WordPress Multisite na webserwerze opartym na Apache2 jest o tyle łatwiej, że wszystkie niezbędne czynności jak i wymagany kod zostanie Wam podany przez WordPressa, ale na wszelki wypadek również to opisze.

Po aktywacji WordPress Multisite w panelu (wp-admin) przechodzimy ponownie do edycji pliku „wp-config.php” i tuż nad linijką:

/* To wszystko, zakończ edycję w tym miejscu! Miłego blogowania! */

dodajemy kod podany przez WordPressa, np.:

define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', true);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', '[DOMENA]');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);

Edytujemy też plik .htaccess i zmieniamy w nim „standardowy WordPressowy kod” na coś w tym stylu:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L] # add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L] RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L] RewriteRule ^(.*\.php)$ $1 [L] RewriteRule . index.php [L]

Dodatkowo – jeśli nie ustawiliście tak wcześniej – musimy przejść do edycji pliku w którym znajduje się konfiguracja naszej strony (domeny/vHosta), np.:

sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/[DOMENA/nazwa pliku]

i zaraz pod wpisem określającym domenę dla serwera dodajemy:

ServerAlias *.[DOMENA]

I tyle, choć trzeba jeszcze zrestartować serwer Apache2:

sudo service apache2 restart

WordPress Multisite: subdomeny i Nginx

Tu mam dla Was chyba dobrą wiadomość – tym razem będzie mniej „roboty” niż w przypadku subdomen i Apache2.

Zaczynamy – i w sumie na tym też kończymy – od edycji pliku w którym znajduje się konfiguracja naszej strony (domeny/vHosta), czyli coś w stylu:

sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/[DOMENA/nazwa pliku]

i w sekcji „server” dodajmy/modyfikujemy linijkę:

server_name [DOMENA] *.[DOMENA];

Konkretnie chodzi o „*.[DOMENA]”.

Od razu zalecam, by zaraz poniżej dodać jeszcze jedną linijkę:

server_name_in_redirect off;

Zapisujemy zmiany, szybki test konfiguracji i restart serwera:

sudo /etc/init.d/nginx configtest
sudo /etc/init.d/nginx reload

I to tyle… :-)

Ustawienia w DNSach

Oczywiście jest jeszcze jasna ważna rzecz, bez której subdomeny nie zadziałają – czyli odpowiednie ustawienie wpisów w DNSach dla domeny.

Wprawdzie można bawić się w ręczne dodawanie rekordu A dla każdej subdomeny, to ja zalecam skorzystać z „wildcarda” dla rekordu A:

A *.[nazwadomeny] IP_SERWERA

Zarządzanie stronami w ramach WordPress Multisite

Samo zarządzanie stronami w ramach sieci jest proste, choć może wymagać chwili by się przestawić do tego, że wszystkie wtyczki i motywy instalujemy i ustawiamy na aktywne w ramach konta nadrzędnego, bez tego nie będą dostępne dla poszczególnych stron.

 • WP-Admin: Moje witryny > Administracja siecią: Motywy
 • WP-Admin: Moje witryny > Administracja siecią: Wtyczki

Zarządzanie stronami w ramach sieci odbywa się z menu:

 • WP-Admin: Moje witryny > Administracja siecią: Witryny

PS. W przykładach został użyty „zwrot”: [DOMENA] – pamiętajcie by zamienić go na nazwę Waszej domeny… :-)

(!) Zgłoś błąd na stronie
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Skontaktuj się z nami!