Właścicielem serwisu Webinsider.pl jest:

Punkt kontaktowy (Akt o usługach cyfrowych (DSA))

Administrator (Sprzedawca) wyznaczył pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych: [email protected]

Administrator, za pomocą tego pojedynczego punktu kontaktowego zapewnia też odbiorcom usługi (Klient, Użytkownik) bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną.

Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Moderowanie treści

Treści (np. komentarze) w serwisie są moderowane, a to oznacza, że nie wszystkie zostaną opublikowane, a w niekotnych przypadkach przed publikacją mogą zostać zmodyfikowane.

Użytkownik nie może zamieszczać treści, które:

 • Są niezgodne z tematyką danego modułu, danej podstrony, czy też całej strony. Umieszczane (publikowane) treści powinny być powiązane tematycznie z treściami opublikowanymi na stronie. Dotyczy to zwłaszcza komentarzy i opinii.
 • Zostały już wcześniej opublikowanych. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej, w celu uniknięcia powielania treści już opublikowanych na stronie. Również przez innych Użytkowników.
 • Informacji dotyczące spraw technicznych, takich jak np. funkcjonowanie strony. W takich przypadkach należy skorzystać z formularza kontaktowego, lub wysłać wiadomość na adres: [email protected]
 • Zawierających linki i/lub reklamy innych stron, zwłaszcza konkurencyjnych dla Serwisu. Również wszelkie treści o szeroko rozumianych charakterze promocyjnym/reklamowym są niedozwolone.
 • Mogą wywoływać dyskomfort innych, np. poprzez publikowanie obraźliwych treści i informacji.
 • Są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób.

Dodatkowo administracja serwis zastrzega sobie prawo, do niepublikowania lub usuwania komentarzy, które “niewiele wnoszą”, co jest to podyktowane względami technicznymi, czyli higieną w bazie danych.

Zgłoszenia niedozwolonych treści

 • Każdy Użytkownik może zgłosić do administratorów Strony treści, które uważa za nielegalne, lub naruszające regulamin Strony.
 • W przypadku, gdy zgłaszający poda dane, umożliwiające z nim kontakt drogą elektroniczną (adres e-mail), otrzyma potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, oraz decyzję co do działań podjętych względem zgłoszonej treści, po rozpatrzeniu zgłoszenia.
 • Administrator podejmuje decyzję co do zgłoszonej treści w ciągu 14 dni.
 • W wyniku podjętej decyzji treść, której dotyczy zgłoszenie, może pozostać bez zmian, może być zmodyfikowana lub usunięta.
 • Zgłaszający może odwołać się od podjętej przez Administratora decyzji, w ciągu 14 dni, od otrzymania informacji, dotyczących swojego zgłoszenia.
 • Autor treści, której dotyczy zgłoszenie, o ile będzie to technicznie możliwe, również otrzyma odpowiednią informację, w przypadku decyzji o zmianie treści lub jej usunięciu. W takim przypadku ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji, poprzez przesłanie wyczerpującego uzasadnienia. Administrator ma 14 dni na rozpatrzenie odwołania.

Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera znajduje się na stronie “Regulamin Newslettera”.

Polityka Prywatności

Polityka prywatność znajduje się na stronie “Polityka Prywatności”.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym że dla umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w momencie zawarcia Umowy.