Od jutra startuje nowa promocja skierowana do użytkowników telefonów na kartę w ofercie Orange One, która pozwala uzyskać nielimitowane rozmowy w zamian za doładowanie konta…

Darmowe pakiety minut do wszystkich sieci mobilnych po doładowaniach

Promocja obowiązuje od 28 maja 2013 do 07 lipca 2013.

By otrzymać pakiet nielimitowanych minut do krajowych sieci komórkowych należy aktywować promocje, a następnie doładować konto za minimum 25 zł.

 • Doładowanie za 25-39 zł: nielimitowane rozmowy przez 25 dni
 • Doładowanie za 40-49 zł: nielimitowane rozmowy przez 40 dni
 • Doładowanie za 50-99 zł: nielimitowane rozmowy przez 50 dni
 • Doładowanie za 100-199 zł: nielimitowane rozmowy przez 100 dni
 • Doładowanie za 200+ zł: nielimitowane rozmowy przez 200 dni

Aktywacja promocji

Aktywować promocję można w jeden z następujących sposobów:

 • SMS o treści PROMOCJA na nr 403
 • Krótkim kodem: *101*62# [przycisk inicjujący połączenie]

Sprawdzenie stanu

 • SMS o treści ILE na nr 403
 • Krótkim kodem: *101*62*1# [przycisk inicjujący połączenie]

Wyłączenie promocji

 • SMS o treści NIE na nr 403
 • Krótkim kodem: *101*62*00# [przycisk inicjujący połączenie]

Zarówno aktywacja, sprawdzenie stanu jak i wyłączeni promocji jest usługą bezpłatna, zarówno SMS’em jak i krótkim kodem (USSD)

Co jeszcze warto wiedzieć…

Do skorzystania z promocji nie uprawniają doładowania „reklamacyjne”, zakupione za punkty PayBack oraz zrealizowane ze środków zgromadzonych na/w Skarbonce.

7. W przypadku kolejnego doładowania dokonanego w czasie ważności Pakietu okresy ważności Pakietów nie sumują się, a decydujący jest zawsze najdłuższy okres ważności przyznanego Pakietu.

8. Przystąpienie do Promocji i doładowanie Konta Głównego uprawniające do otrzymania Pakietu jest możliwe w okresie od 28 maja 2013r. do 7 lipca 2013r. włącznie. Po tym okresie nie ma możliwości przystąpienia do Promocji. Doładowania dokonane po dniu 7 lipca 2013 r. nie powodują przyznania, ani nie przedłużają Pakietu.

9. Minuty dostępne w ramach Pakietu wykorzystywane są w pierwszej kolejności przed środkami pochodzącymi z doładowań oraz innych usług i promocji chyba, że regulaminy tych usług oraz promocji stanowią inaczej.

10. Minuty dostępne w ramach Pakietu można wykorzystać na połączenia głosowe do wszystkich sieci komórkowych w Polsce

Konto Ważne Rok

Jak to chyba stało się już w Orange standardem, i tym razem skorzystanie z promocji powoduje wyłączenie promocji „Konto Ważne Rok”, nawet po zakończeniu obowiązywania/korzystania z opisywanej promocji:

13. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z wyłączeniem promocji „Konto ważne rok”. Promocja „Konto ważne rok” będzie automatycznie wyłączona, a ważność Konta Głównego ustawiana będzie na okres 31 dni licząc od przystąpienia do Promocji. Włączenie Promocji Darmowych Pakietów minut do wszystkich sieci mobilnych skutkuje brakiem możliwości ponownego przystąpienia do promocji „Konto ważne rok”, nawet po upływie obowiązywania lub po wyłączeniu Promocji Darmowych Pakietów minut do wszystkich sieci mobilnych.

Więcej informacji o promocji znajdziecie na stronie Orange.pl jak i w regulaminie.

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk