Gdy już wiemy jak połączyć się zdalnie (SSH) z naszym Pi, mamy już własnego użytkownika – możemy w końcu wykonać kilka zmian w panelu konfiguracyjnym Raspberry Pi – taki prawie BIOS który częściowo jest „graficzną” nakładką na plik config.txt

Raspberry Pi i raspi-config

Po zalogowaniu się do Pi wpisujemy komendę:

sudo raspi-config

Powinien pojawić się taki ekran:raspberry-pi_raspi-config01.

Zmiana (zwiększenie) rozmiaru partycji systemowej

Z racji tego, że korzystam z karty większej niż 2GB – na początek skorzystam z opcji która zwiększy partycję systemowa – tak by wykorzystać całą dostępną na karcie przestrzeń, czyli:

[expand_rootfs] Expand root partition to fill SD Card

Po chwili powinniśmy otrzymać potwierdzenie oraz informacje, że zamiana zostanie przeprowadzona po ponownym uruchomieniu urządzenia: raspberry-pi_raspi-config_rootfs01 .

[overscan] Change overscan

Już o tym wspominałem przy krótkim omawianiu pliku config.txt, w każdym razie w tym miejscu też możemy zmienić ustawienia (enable/disable) dotyczące tej funkcji

  • Overscan aktywny: mała ramka dookoła obrazu
  • Overscan nieaktywny: brak ramki, obraz „od krawędzi do krawędzi”

.

[change_pass] Change password for 'pi’ user

Możemy tu zmienić hasło dla użytkownika „pi” – oczywiście jeśli korzystamy z tego użytkownika. .

[change_locale] Set locale

Można tu zmienić (dodać, skasować, wybrać domyślny) język użytkownika (język, kraj, kodowanie znaków, itp.):

raspberry-pi_raspi-config_locale Dla języka polskiego będzie to:

  • pl_PL ISO-8859-2
  • pl_PL .UTF-8 UTF-8

[change_timezone] Set timezone

Moim zdaniem jedna z ważniejszych opcji – to tutaj możemy ustawić strefę czasowa w której przebywamy – w moim wypadku będzie to Europa/Warszawa:

raspberry-pi_raspi-config_timezone .

[memory_split] Change memory split

Tutaj możemy ustawić podział pamięci na układ graficzny (GPU) a procesor (CPU/ARM)

Więcej o pamięci (i ogólnie pliku config.txt) znajdziecie na stronie eLinux.org

.

[overclock] Configure overclocking

Ta pozycja umożliwia podniesienie częstotliwości pracy procesora, ze standardowych 700MHz np. na 1000MHz:

raspberry-pi_raspi-config_oc Raspberry Pi działa wtedy dużo wydajniej, ale trzeba mieć też świadomość, że trochę mocniej się grzeje… .

[ssh] Enable or disable ssh server

Tu można włączyć i wyłączyć serwerem SSH w naszym systemie.

.

[boot_behaviour] Start desktop on boot?

Możemy zdecydować, czy po uruchomieniu ma automatycznie wyświetlać się środowisko graficzne, czy konsola… .

Gdy wybierzemy by środowisko graficzne nie startowało automatycznie po uruchomieniu zobaczymy konsole (tak jak w przypadku SSH)

By ręcznie uruchomić środowisko graficzne (desktop) wystarczy wpisać w konsoli:

startx

i zatwierdzić klawiszem [Enter]

.

[update] Try to upgrade raspi-config

Aktualizacja systemu, urządzenia… Warto przeprowadzić – zwłaszcza gdy jeszcze tego nie robiliśmy…

Koniec…

I to właściwie wszystko, teraz wystarczy za pomocą klawisza [TAB] przejść na <Finish> i jeśli pojawi się pytanie o restart – zatwierdzić, jeśli konsola to warto zrobić restart i tak… W tym celu wpisujemy polecenie:

sudo shutdown -r now

Podczas ponownego uruchomienia zostanie też zwiększona główna partycja (jeśli korzystaliśmy z tej opcji)

Po ponownym uruchomieniu możemy sprawdzić wielkość m.in. partycji takim poleceniem:

df -h

.


.

Zobacz wszystkie artykuły z serii „Raspberry Pi”

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk