Na swojej stronie internetowej Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ostrzega przed kolejną falą oszust – tym razem chodzi o „informacje o plikach cookies/ciasteczka”.

WEZWANIE DO ZAPŁATY POD RYGOREM WSZCZĘCIA EGZEKUCJI KOMORNICZEJ

Samo pismo może wyglądać na pierwszy rzut oka na prawdziwe, mamy sygnature, adres urzędu:

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Departament ds. Internetu
Warszawa dnia 02.12.2013
6729/8563/12
Nadawca:
COK UKE, ul. Kasprzaka 18, 00-105 Warszawa

Następnie od razu jedziemy z „egzekucją komorniczą” z masą paragrafów które niby to naruszamy na stronie:

GRZYWNA
WEZWANIE DO ZAPŁATY POD RYGOREM WSZCZĘCIA EGZEKUCJI KOMORNICZEJ

Szanowny Panie,
Kierując się podstawą prawną: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 20O9/140/WE. Informuję o nałożeniu na Pańską firmą grzywny w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za łamanie w/w przepisów, a także dyrektyw UE.

Jednocześnie wzywamy do dostosowania witryny [prawdopodobnie znajduje się tu nazwa witryny, na skanie zamazana] do obowiązującego prawa w terminie do 5 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Brak reakcji będzie skutkował nałożeniem grzywny w wysokości 3% dochodu za 2012. Podstawa prawna: (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, Art. 210 ust. 4: „Jeżeli okres działania podmiotu jest krótszy niz rok kalendarzowy, za podstawę wymiaru kary przyjmuje się kwotę 500 000 złotych, a w przypadku czynów, o których mowa w art. 209 ust. 1 pkt 22a, jeżeli podmiot nie osiągnął w poprzednim roku kalendarzowym przychodu, za podstawę wymiaru kary przyjmuje się kwotę 10 000 złotych.”

Płatności (a może „płtności” ;-)) należy dokonać w ciągu 5 dni:

GRZYWNĘ NALEŻY ZAPŁCIĆ W TERMINIE 5 DNI OD OTRZYMANIA PISMA NA RACHUNEK BANKOWY BANK BZ WBK:
42 1090 0075 4172 2310 7051 2425
TYTUŁEM: 6729/8653/12
Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek

No i na koniec jeszcze kolejny „motywator”:

Brak zapłaty w wyznaczonym terminie spowoduje skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w celu uzyskania nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do Komornika Sądowego. Jednocześnie informuję iż złożyłem wniosek do Urzędu Skarbowego o uzyskanie informacji o dochodzie firmy za rok 2012.

UKE ostrzega – nie płać

Fałszywe pismo z datą 2 grudnia br., (…) imituje urzędowe wezwanie do zapłacenia grzywny w wysokości 500 złotych, pod rygorem wszczęcia egzekucji komorniczej. W treści rzekomego wezwania do zapłaty podane są nieprawdziwe dane adresowe, nazwa departamentu w UKE i numer konta bankowego.

Nadawcy tego pisma przywołują w treści m.in. przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne, na podstawie których od 22 marca 2013 r. właściciele stron internetowych są zobowiązani do informowania o stosowaniu plików cookies (tzw. ciasteczek) lub podobnych technologii, służących do zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron www przez ich użytkowników.
Informujemy, że Urząd Komunikacji Elektronicznej nie wysyła takich pism.

Ostrzegamy przed możliwym wyłudzeniem pieniędzy i prosimy o dokładne sprawdzanie treści otrzymywanej korespondencji.

Każda osoba, która otrzymała podobne pismo z próbą wyłudzenia pieniędzy powinna zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

Cały komunikat UKE znajdziecie na tej stronie.

Przykładowy skan wezwania:

uke_ostrzega_20131202

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk