Krótko, po informacji z UKE:

Będziemy mogli korzystać Bezpłatny Dostępu do Internetu (BDI) o 2 lata dłużej, tj. przynajmniej do 21-go grudnia 2016

(!) Zgłoś błąd na stronie