Skoro mamy serwer Apache2, to może warto dodać do niego stronę z podstawowymi statystykami związanymi z pracą naszego serwera…

Apache2 i podstawowe statystyki serwera

Prawdopodobnie odpowiedni moduł macie aktywny „w standardzie”, ale na wszelki wypadek:

sudo /usr/sbin/a2enmod status

Następnie edytujemy plik wybranego vHosta, np. domyślny:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/default

I w sekcji „VirtualHost”:

<VirtualHost>

[…]

</VirtualHost>

dodajemy

<Location /status-apache>
SetHandler server-status
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1;
Allow from 111.222.333.444;
</Location>

 

W takiej konfiguracji dostęp do strony jest możliwy tylko z lokalnego komputera (serwera) i adresu 111.222.333.444 – tu można wstawić swój publiczny (i stały) adres IP.

Można też skasować te linijki, by strona była dostępna publicznie:

Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1;
Allow from 111.222.333.444;

Można też zabezpieczyć dostęp do tej strony za pomocą hasła.

Na koniec restart serwera lub odświeżenie ustawień:

sudo service apache2 restart

sudo service apache2 reload

Apache2: Podgląd statystyk

W tym celu wystarczy wejść na stronę:

http(s)://adres_IP_lub_adres_strony/status-apache

Można też do adresu strony dodać parametr wymuszający automatyczne odświeżanie strony (statystyk) co N sekund

?refresh=N

Dla odświeżania co 3 sekundy adres będzie wyglądał tak:

http(s)://adres_IP_lub_adres_strony/status-apache?refresh=3

Przykładowe statystyki:

Current Time: Thursday, 24-Jul-2014 09:53:00 CEST
Restart Time: Thursday, 24-Jul-2014 09:52:45 CEST
Parent Server Generation: 0
Server uptime: 15 seconds
Total accesses: 0 – Total Traffic: 0 kB
CPU Usage: u0 s0 cu0 cs0
0 requests/sec – 0 B/second –
1 requests currently being processed, 49 idle workers

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk