I stało się coś, co można było przewidzieć…

Tym razem mBank wprowadza opłatę za karty debetowe, dla klientów którzy mało (lub wcale) płacą kartami debetowymi…

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2011 r. nastąpi zmiana w ofercie KART debetowych mBanku.

Wprowadzona zostanie miesięczna opłata za korzystanie z KARTY debetowej w wysokości 2 PLN miesięcznie.

.

Jednak w przeciwieństwie do większości konkurencji, limit zwalniający z opłaty będzie naliczany od klienta, a nie od karty… Choć już opłata za niewyrobienie limitu, będzie naliczana od karty…

Aby zostać zwolnionym z opłaty za kartę wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków:

wykonać w ciągu miesiąca kalendarzowego płatności bezgotówkowe o wartości min. 100 PLN łącznie wszystkimi posiadanymi kartami mBanku (debetowymi, kredytowymi, wirtualnymi – dotyczy kart z oferty dla Klientów indywidualnych) – transakcje te muszą zostać w danym miesiącu rozliczone (czyli widoczne w historii operacji wykonanych),

– aktywować usługę „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”

Opłata w wysokości 2 zł (miesięcznie) będzie naliczona klientowi (od karty), który wszystkimi swoimi kartami nie wykona w ciągu miesiąca transakcji o łącznej wartości (minimum) 100 zł.

Oznacza to, że posiadając np. kartę kredytową (zakupy) i debetową (bankomaty), klient nie musi każdą z kart wykonać transakcji na 100 zł, wystarczy jedną z kart, np. kredytową

Przykład I:

Klient wykonał w sierpniu transakcje bezgotówkowe o łącznej wartości 21 PLN swoją kartą debetową Visa Electron. Opłata w wysokości 2 PLN zostanie pobrana w połowie września.

Przykład II:

Klient wykonał w sierpniu transakcje bezgotówkowe swoimi kartami – debetową Visa Electron PayWave oraz kredytową Visa Classic na łączną sumę 119 PLN. Opłata nie zostanie pobrana.

Przykład III:

Klient wykonał we wrześniu transakcje bezgotówkowe swoimi kartami – debetową Visa Electron oraz drugą debetową MasterCard Debit PayPass eKONTO na łączną sumę 223 PLN. Opłata nie zostanie pobrana.

Przykład IV:

Klient A ma konto wspólne z żoną (Klient B). Klient A wykonał swoją kartą Visa Electron transakcje na 211 PLN. Żona (Klient B) wykonała transakcje swoją kartą Visa Electron na 43 PLN.
Opłata za kartę Klienta B zostanie pobrana w wysokości 2 PLN. Opłata za kartę Klienta A nie zostanie pobrana.

.

Dodatkowo karty „płatne standardowo” dalej pozostaną w swojej cenie, i na swoich warunkach, jeśli chodzi o ew. zwolnienie z opłat za nie:

Opłatą nie są objęte karty:

1. MasterCard Debit PayPass Gold
2. MasterCard Debit Brelok PayPass
3. Karty wirtualne
4. Visa Electron eMAX
5. Visa Classic eMAX walutowy EUR/GBP

Dla tych kart aktualne pozostają dotychczasowe opłaty zgodne z Taryfą Prowizji i Opłat.

.

Na pewno też odetchnie z ulga niejeden posiadacz izzyKonta, gdyż karty wydane do tego konta pozostaną bezpłatne:

Z opłaty zwolnieni są Klienci do 18. roku życia posiadający izzyKONTO.

.

Więcej na ten temat na blogu mBanku pod tym adresem…

.

Wprawdzie zmiana była do przewidzenia (taki rynkowy trend), i nie odczuje jej większość klientów korzystających na co dzień z usług (w tym kart) mBanku

Jednak zmiana ta oznacza koniec pewnej epoki w mBanku, gdzie karta debetowa do eKonta (kiedyś tylko Visa Electron, popularnie zwana „Delfinkiem”) zawsze była bezpłatna…

Na plus można zaliczyć fakt, że „limit zwalniający z opłaty” liczy się wspólnie dla wszystkich kart danego klienta… Choć warto pamiętać, że opłata za niewyrobienie limitu liczy się już od karty…

Np. w ING karta do bezpłatnego konta Direct jest również płatna, również zwalniający z opłaty próg wynosi 100 zł, tylko, że w zamian dostajemy bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów… Choć dla posiadaczy karty kredytowej w tym banku pewną niedogodnością zapewne jest fakt, że transakcje na 100 zł muszą (jeśli chcą uniknąć opłaty) wykonać też kartą debetową, mimo, że zapewne w większości za zakupy płacą kredytową…

W mBanku, usługa pozwalająca na bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów kosztuje 5 zł miesięcznie, a dla klientów korzystających z niej, istotny będzie fakt, że zwalnia ona z opłaty za kartę – nie trzeba wykonać transakcji bezgotówkowych na 100 zł…

.

Troszkę większy problem mają osoby, dla których mBank był „zapasowym bankiem”.

Teraz maja kilka możliwości:

– Rezygnacja z karty
W sytuacji, jeśli mBank jest dodatkowym bankiem „od przelewów”

– Pilnowanie limitu
Jeśli mBank jest dodatkowym bankiem „od wypłat”, i chcą uniknąć opłaty…

Poszukać innego „zapasowego banku”

.

Na pewno też na korzyść mBanku przemawia fakt, że z dużym wyprzedzeniem została taka informacja przekazana do swoich klientów…

.

[Aktualizacja 20110704]

Na blogu mBank’u pojawił się nowy artykuł dotyczący planowanych od 1 sierpnia zmian dotyczących kart debetowych…

mBank stara się jak najmocniej „osłodzić” wprowadzaną zmianę, i moim zdaniem robi to dość skutecznie:

1. Reguły zwalniające z opłat są chyba najbardziej liberalne ze wszystkich banków pobierających opłatę za kartę.

Wystarczy wykonać transakcje bezgotówkowe (płatność kartą w sklepie, przez Internet, mTransfer),  za pomocą wszystkich kart (nie tylko debetowych co jest standardem, ale też kredytowych i wirtualnych) na łączną kwotę 100 zł by uniknąć opłaty…

Poza nielicznymi i specyficznymi wyjątkami, nie jest to chyba jakakolwiek bariera…

No chyba, że ktoś potrzebuje karty tylko „do bankomatów” – wtedy można ew. „przełknąć” 2zł, ew. aktywować (za 5zł) usługę bezpłatnych wypłat ze wszystkich bankomatów… Lub skorzystać z oferty innych banków

Natomiast „szufladowi właściciele” mogą „swojego delfinka” z mBanku dalej trzymać „w szufladzie”, tyle, że nieaktywnego… Zapewniam, że „szufladzie” jest to bez różnicy… ;-)

.

2. Zmiana zasad, jest poprzedzona intensywną kampanią informacyjną…

Już 2 miesiące przed planowaną zmianą informacja o tym pojawiła się na blogu banku.

Na forum banku cały czas toczą się dyskusje na ten temat, tam również udzielane są informacje… W między czasie, tez stosowny komunikat pojawił się w systemie transakcyjnym banku, oraz została wysłana wiadomość e-mail o nadchodzących zmianach…

.

Również po wylogowaniu się z systemu transakcyjnego pojawia się stosowna informacja:

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2011 r. nastąpi zmiana w ofercie KART debetowych mBanku. Wprowadzona zostanie miesięczna opłata za KARTĘ debetową w wysokości 2 PLN.

Wspomniana opłata nie obejmie Klientów korzystających aktywnie ze swojej karty.

Dowiedz się więcej na blogu mBanku…

.

Miesiąc przed (dziś) pojawiła się kolejna informacja, tym razem mająca na celu rozwianie ewentualnych wątpliwości co do zasad zwalniających z opłat:

Pojawienie się tej informacji wywołało wiele pytań z Waszej strony. Dziś – na miesiąc przed wprowadzeniem zmiany w ofercie cenowej KART debetowych chcemy przypomnieć Wam, że aby uniknąć opłaty wystarczy spełnić przynajmniej jeden z dwóch prostych warunków i wówczas karta nadal pozostanie bezpłatna:

– wykonanie w ciągu miesiąca kalendarzowego płatności bezgotówkowych o łącznej wartości min. 100 PLN, dowolnymi posiadanymi kartami mBanku (debetowymi, kredytowymi, wirtualnymi – dotyczy kart z oferty dla Klientów indywidualnych) – transakcje te muszą zostać w danym miesiącu rozliczone (czyli widoczne w historii operacji wykonanych),

– aktywacja usługi „Wypłaty ze wszystkich bankomatów”

Powyższe zasady dotyczą również kart bezstykowych MasterCard Debit PayPass i Visa Electron PayWave. Zrównując warunki dla kart debetowych zachęcamy do bezpłatnej zamiany standardowej karty na nowoczesną kartę zbliżeniową.

Przypominamy, że płatności bezgotówkowe to transakcje dokonane kartą w sklepach i punktach handlowo-usługowych oraz w internecie. W ramach transakcji bezgotówkowych brane są również pod uwagę transakcje zbliżeniowe typu PayPass i PayWave oraz przelewy wykonane za pomocą usługi mTransfer z karty kredytowej. Do transakcji bezgotówkowych nie zaliczają się wypłaty z bankomatów.

.

Oprócz tego bank przedstawił materiał wideo z odpowiedzą na najczęstsze pytania/wątpliwości:

.

Oraz drugi materiał, pokazujący jak zastrzec kartę, jeśli jest ona nam niepotrzebna, a chcemy uniknąć opłaty:

.

I mimo, że sam nie do końca popieram wprowadzane zmiany, to jestem w stanie je zrozumieć…

Cieszę się również, że nie będę musiał jak w innych bankach, by uniknąć opłaty za kartę płacić w sklepie kartą debetową, w sytuacji gdy mam kartę kredytową

Wystarczy, że karta kredytową wykonam transakcje bezgotówkowe (w tym mTaransfer) na kwotę minimum 100zł w miesiącu…

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk