Po testach (;-)) cykliczne pakiety internetowe zawitały oficjalnie do ofert „na kartę” w Play, i to z kumulacją niewykorzystanych środków…

Cykliczne pakiety internetowe w ofertach Play na Kartę

Pakiety są cykliczne – co oznacza, że odnawiają się automatycznie – o ile będą wystarczające środki na koncie ;-)

Do wyboru mamy:

 • 300 MB za 5 zł
 • 1 GB za 9 zł
 • 3 GB za 20 zł

Pakiety dostępne są w ofertach:

 • Play na Kartę
 • Play na Kartę Rok Ważności konta
 • Play na Kartę Lubię to!
 • FORMUŁA Play na Kartę
 • FORMUŁA Mini Max

Okres ważności pakietów

W ofercie FORMUŁA Mini Max na Kartę pierwszy pakiet będzie ważny do końca miesiąca, w którym aktywowano usługę, a kolejne pakiety będą rozliczane w cyklu miesięcznym. W pierwszym okresie zarówno opłata za pakiet jak i przyznane środki zostaną rozliczone proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do końca miesiąca:

Każdy z pakietów przyznawany jest po raz pierwszy na okres od dnia aktywacji do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano aktywacji, W takim przypadku, zarówno pakiet jak i opłata za Pakiet są proporcjonalne do ilości dni pozostałych do końca miesiąca, w którym dokonano aktywacji Pakietu.

Kolejne pakiety są przyznawane każdego 1 dnia miesiąca (przykładowo: pierwszy pakiet przyznany zostaje 15 sierpnia, klient otrzymuje 15/30 limitu i pobrane jest 15/30 opłaty, kolejne pakiety aktywują się 1 sierpnia, 1 września, 1 października itd. po pobraniu pełnej opłaty)

W pozostałych ofertach (Play na Kartę, Play na Kartę Rok Ważności Konta, Play na Kartę Lubię to!, FORMUŁA Play na Kartę) pierwszy raz po aktywacji pakiet jest ważny przez 30 dni, a kolejne przyznawane są na miesiąc kalendarzowy:

Każdy z pakietów przyznawany jest po raz pierwszy na okres 30 dni od dnia aktywacji. Kolejne pakiety przyznawane są co miesiąc poczynając od dnia następującego po pierwszym trzydziestodniowym okresie (przykładowo: pierwszy pakiet przyznany zostaje 1 stycznia i jest ważny do 30 stycznia. 31 stycznia przyznawany jest nowy pakiet i jest ważny do 28/29 lutego, następny przyznawany jest 1 marca i jest ważny do 31 marca, itd.) W przypadku gdy w danym miesiąc u nie występuje dzień miesiąca odpowiadający dniu pobrania opłaty, opłata zostanie pobrana dnia poprzedzającego ustalony dzień

Kumulacja…

To co zapewne wielu z Was uciszy, to fakt że niewykorzystane środki (MB/GB) przechodzą na następny okres.

FORMUŁA Mini Max na Kartę:

Niewykorzystane jednostki z pakietu na transmisję danych kumulują się z kolejnymi środkami przyznanymi w ramach Pakietów, o których mowa w pkt. 7 niniejszego regulaminu, jedynie do końca miesiąca w którym Pakiety zostały aktywowane.

Pozostałe oferty:

Niewykorzystane jednostki z pakietu na transmisję danych kumulują się z kolejnymi środkami przyznanymi w ramach Pakietów, o których mowa w pkt. 7 niniejszego regulaminu, jedynie pod warunkiem posiadania środków na Pakiecie Złotówek odpowiadającym kwocie opłaty za jeden z Pakietów, o których mowa w pkt. 7 niniejszego regulaminu. W przypadku braku ww. środków, niewykorzystane jednostki z pakietu na transmisję danych przepadają.

Aktywacja, stan i dezaktywacja…

Tu również występuje podział „FORMUŁA Mini Max na Kartę” kontra reszta… taryf… Ale dla odmiany przy sprawdzaniu stanu konta/pakietu taryfa wraca do całej paczki, a w zamian wyłamuje się Play na Kartę Lubię to!.

Aktywacja

FORMUŁA Mini Max na Kartę:

 • 300 MB – kod USSD *111*544*1# lub SMS o treści START.544 na nr 111
 • 1 GB – kod USSD *111*545*1# lub SMS o treści START.545 na nr 111
 • 3 GB – kod USSD *111*546*1# lub SMS o treści START.546 na nr 111

Pozostałe oferty:

 • 300 MB – kod USSD *111*541*1# lub SMS o treści START.541 na nr 111
 • 1 GB – kod USSD *111*542*1# lub SMS o treści START.542 na nr 111
 • 3 GB – kod USSD *111*543*1# lub SMS o treści START.543 na nr 111

Stan

Play na Kartę Lubię to!:

 • Kod USSD: *107#

Pozostałe oferty (w tym FORMUŁA Mini Max na Kartę):

 • Kod USSD: *108#

Dezaktywacja

FORMUŁA Mini Max na Kartę:

 • 300 MB – kod USSD *111*544*2#
 • 1 GB – kod USSD *111*545*2#
 • 3 GB – kod USSD *111*546*2#

Pozostałe oferty:

 • 300 MB – kod USSD *111*541*2#
 • 1 GB – kod USSD *111*542*2#
 • 3 GB – kod USSD *111*543*2#

Regulaminy…

Więcej o ofercie znajdziecie na tej stronie, oraz w regulaminach:

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk