Jutro (2013.06.22) wchodzi w życie zmiana w prawie telekomunikacyjnym nakładająca na operatorów sieci komórkowych obowiązek oferowania pakietów internetowych, oraz informowanie klienta (abonenta) o przekroczonym limicie na internet w tym pakiecie…

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

  • Data wejścia w życie: 2013-01-21
  • Data obowiązywania: 2013-01-21
  • Art. 1 pkt 50 wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r

Art.1 pkt 50) po art. 63 (w ustawie) dodaje się art. 63a w brzmieniu:

Art. 63a. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczący usługę dostępu do sieci Internet w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany do oferowania pakietów transmisji danych oraz do natychmiastowego nieodpłatnego informowania abonenta o przekroczeniu przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu.

(Art. 1 pkt 50 nowelizacji dodaje do ustawy nowy artykuł (63a) w brzmieniu jak wyżej)

O ile (pewnie poza kilkoma wyjątkami) w większości swoich „taryf” operatorzy i tak oferują już pakiety internetowe, to SMS ze stosowną informacją dla klienta będzie nowością – którą zwłaszcza docenić powinni korzystający z pakietów bez tzw. „lejka”

Ps. Ciekawe jakie pakiety internetowe wprowadzi np. Orange w Orange Free na Kartę ;-)

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk