Od 1 lipca 2013 zapłacimy mniej za korzystanie z telefonu na terenie Unie Europejskiej (roaming). Dotyczy to zarówno opłat za połączenia głosowe (odbieranie i wysyłanie), wiadomości SMS jak i opłat za transmisje danych…

Nowe ceny połączeń w ramach roamingu na terenie Unii Europejskiej od 1 lipca 2013

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii od 1 lipca 2013 obowiązują nowe maksymalne stawki za korzystanie z usług „komórkowych” w roamingu.

Tabela 2 Maksymalne opłaty za usługi detaliczne w roamingu regulowanym obowiązujące od 1 lipca 2013 r. w krajach Unii Europejskiej

uke_roaming_ceny_20130701

Źródło: UKE

Ceny w roamingu u krajowych operatorów infrastrukturalnych

Jak można chyba było przypuszczać – by ułatwić nam zapamiętanie nowych cen – właściwie wszyscy nasi główni operatorzy za „regulowane” usługi pobiorą od nas maksymalną dopuszczalną stawkę:

WychodzącePrzychodząceSMS1 MB
Plus1,22 zł0,35 zł0,40 zł2,30 zł
T-Mobile1,22 zł0,36 zł0,41 zł2,30 zł
Orange1,22 zł0,36 zł0,41 zł2,30 zł
Play1,22 zł0,36 zł0,41 zł2,30 zł
Stawki maksymalne1,22 zł0,36 zł0,41 zł2,30 zł

(Wszystkie kwoty brutto)

Małym wyjątkiem jest tutaj operator sieci Plus – gdzie na połączenia przychodzące i SMS’y jego abonenci dostali 1 groszowy „upust”

Taktowanie

  • dla połączeń głosowych – opłaty naliczane sekundowo zarówno dla połączeń wykonywanych jak i odebranych. Dla połączeń wykonywanych dostawca usług może określić minimalną długość pierwszego impulsu nie przekraczającą 30 sekund.
  • dla wiadomości SMS – opłata za każdą wysłaną wiadomość, operatorzy nie pobierają opłat za odebranie wiadomości SMS.
  • transmisja danych – opłata za każdy wykorzystany megabajt danych, naliczanie według kilobajtów, z wyjątkiem MMS, za które może być pobierana opłata jednostkowa. W takim przypadku opłata za przesłanie lub odebranie MMS nie przekracza maksymalnej opłaty detalicznej za transmisję danych.
(!) Zgłoś błąd na stronie
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Skontaktuj się z nami!
Envato Elements - pobierasz co chcesz, ile chcesz