Przy ostatniej aktualizacji Raspberry Pi zostało również zaktualizowane narzędzie raspi-config – doszła możliwość m.in. aktywacji modułu kamery.

Oprócz tego zauważyłem jeszcze jedną nową (!?) opcję…

Spis treści w artykule

RasTrack

Opcja to to możliwość dodania swojej Maliny do internetowej mapy/bazy Raspberry Pi bezpośrednio z poziomu raspi-config:

[Add to Rastrack] Add this Pi to the online Raspberry Pi Map (Rastrack)

Obecnie mapa/baza zawiera 20 024 Pi:

rastrack-co-uk_mapa-pl_20130514

Możecie swoją Malinę dodać również bezpośrednio na stronie projektu…

.

Zobacz wszystkie artykuły z serii „Raspberry Pi”

(!) Zgłoś błąd na stronie
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Skontaktuj się z nami!