T-Mobile ma nową promocję dla swoich użytkowników ofert “na kartę”, w tym również Heyah:

ROK ważności konta po każdej rozmowie

Promocja obowiązuje od 6 października 2011, do maksymalnie (na razie) 9 września 2013.

1.1 W okresie od dnia 06.10.2011r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do 09.10.2013 r. Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) ofertę promocyjną „ROK ważności konta po każdej rozmowie” (zwaną dalej „Ofertą”) na warunkach opisanych poniżej.

Co istotne, promocja będzie aktywowana u wszystkich użytkowników automatycznie i będzie przedłużać ważność konta “na wychodzące” o rok zawsze po wystąpieniu zdarzenia – odbycia rozmowy telefonicznej, wysłania lub odebrania SMS’a/MMS’a:

2.2 Oferta polega na możliwości przedłużenia ważności konta Klienta Tak Tak-T-Mobile na kartę.
2.3. Aktywacja Oferty na koncie Klienta następuje automatycznie, bezpłatnie, w ciągu 72 godzin licząc od momentu wystąpienia na koncie Klienta jednego z
następujących zdarzeń (z zastrzeżeniem punktu 2.4) i będzie potwierdzona SMSem od Operatora:
2.3.1. wykonania lub odebrania połączenia głosowego lub wideo połączenia;
2.3.2. wysłania lub odebrania SMSa;
2.3.3. wysłania lub odebrania MMSa;
2.3.4. transmisji danych wychodzących lub przychodzących.

.

Jak widać, przedłużenie konta nie opiera się (jak np. w Play) na doładowaniu, a na wykonaniu konkretnej czynności – związanej z codziennym użytkowaniem telefonu…

.

Zapoznaj się z regulaminem promocji…

(!) Zgłoś błąd na stronie | Lub postaw nam kawę :-)
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk