Internet zalała dziś fala „artykułów i artykulików” po artykule w Rzeczpospolitej „KRUS dla każdego”, w którym opisano ofertę „pewnej firmy” która za jedyne 50 zł miesięcznie oferuje pomoc dla przedsiębiorcy w przejściu z ZUS do KRUS…

KRUS (nie) dla każdego…

Sam takiej wiadomości nie dostałem więc mogę co najwyżej opierać się na artykule w RP – w pozostałych mediach, w których miałem okazję czytać na ten temat informacji jeszcze mniej, i w większości są to nic nie wnoszące do tematu „cytaty” ze źródła…

W artykule możemy przeczytać m.in.:

Pomysł jest prosty. Najpierw rolnik odsprzedaje przedsiębiorcy ubezpieczonemu w ZUS udział w gospodarstwie w woj. lubelskim.  Nowy współwłaściciel, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest już traktowany jako rolnik i może ubezpieczyć się w KRUS.

Nie trzeba kupować ziemi i udowadniać prowadzenia działalności rolniczej. W działalność świeżo upieczonego rolnika angażuje się w tym momencie przedsiębiorczy księgowy. Za 50 zł miesięcznie obiecuje mu terminowo opłacać składki i dbać, by Kasa nie odesłała go z powrotem do ZUS.

Brzmi przyjemnie, sam chętnie płaciłbym te ~125 zł miesięcznie (380 kwartalnie) KRUSu zamiast ~1000 do ZUSu – zwłaszcza że z tych diametralnie różnych składek ostateczna emerytura będzie relatywnie podobna… Oczywiście, o ile liczymy na jakąkolwiek emeryturę z ZUS/KRUS ;-)

Działalność gospodarcza i KRUS zamiast ZUS – nie taka prosta sprawa…

Ale sam fakt płacenia KRUS zamiast ZUS to połowa drogi – cały myk i sensacja wynika z tego, że kupując takie udziały w gospodarstwie rolnym „stajemy się rolnikiem” i dzięki temu możemy prowadzić działalność gospodarczą płacąc 380 kwartalnie – zamiast ok 1000 miesięcznie….

Ale sprawa nie jest taka prosta, i żadne „50 zł miesięcznie” tego raczej/chyba nie zmieni.

Działalność gospodarcza i KRUS owszem, ale…

By móc prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacać dalej KRUS (w końcu jesteśmy „rolnikami – udziałowcami” ;-)) zamiast ZUS musimy spełniać warunki opisane w:

art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej

A konkretnie:

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

1) podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2) złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu. Niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub  współpracy przy jej prowadzeniu. Oświadczenie można złożyć na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1).  Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej. Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Tak więc powinniśmy podlegać ubezpieczeniu KRUS w pełnym wymiarze i nieprzerwanie minimum 3 lata wstecz i nadal prowadzić działalność rolniczą lub stale pracować w gospodarstwie rolnym o powierzchni 1 ha.

Do tego mamy roczny limit „wysokości podatku dochodowego za rok ubiegły” z m.in. działalności gospodarczej (pozarolnicza działalność gospodarcza) w wysokości ok 3000 zł (słownie: trzy tysiące!) z groszami – limit za 2013.

Musicie przyznać, że zmienia to postać rzeczy… I mimo, że sam bym chętnie oszczędził te „11 tysięcy” rocznie, to chyba nie tędy droga…

 

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk