I stało się faktem, dziś (2011-09-01) wszedł w życie nowy regulamin „Usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu” realizowanej przez Aero 2 Sp. z 0. 0., a który uwzględnia ostatnie uwagi UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej).

Nie będę opisywał całego (nowego) regulaminu, skupię się tylko na kilka moim zdaniem najważniejszych zmianach, doprecyzowaniach… Oczywiście też powtórzę kilka już wcześniej podanych informacji, które uznam za istotne…

„Usługa Bezpłatnego Dostępu do Internetu” od Aero 2

Regulamin obowiązujący od 2011-09-01

Najważniejsze informacje:

.

Nastąpiły pewne zmiany (i doprecyzowania) w temacie okresu świadczenia usługi:

2.4 Data Uruchomienia Bezpłatnego Dostępu do Internetu – 10 maja 2011r.

2.5 Data Wygaśnięcia Bezpłatnego Dostępu do Internetu – dzień, w którym upływa 36-miesięczny okres Bezpłatnego Dostępu do Internetu, liczony od Daty Osiągnięcia Zobowiązania Pokryciowego dla Bezpłatnego Dostępu do Internetu dla Urządzenia Telekomunikacyjnego 2500 MHz i Daty Osiągnięcia Zobowiązania Pokryciowego dla Urządzenia Telekomunikacyjnego 900 MHz. opublikowana na stronie internetowej Operatora.

2.6 Data Osiągnięcia Zobowiązania Pokryciowego dla Bezpłatnego Dostępu do Internetu dla Urządzenia Telekomunikacyjnego 2500 MHz – dzień, w którym Operator zapewnił 50% pokrycia ludnościowego obszaru Rzeczpospolitej Polskiej nieodpłatnego powszechnego dostępu do sieci Internet z wykorzystaniem częstotliwości 2570-2620 MHz,

2.7 Data Osiągnięcia Zobowiązania Pokryciowego dla Bezpłatnego Dostępu do Internetu dla Urządzenia Telekomunikacyjnego 900 MHz – dzień, w którym Operator zapewnił 75% pokrycia ludnościowego obszaru Rzeczpospolitej Polskiej nieodpłatnego powszechnego dostępu do sieci Internet z wykorzystaniem częstotliwości 900 MHz.

.

Pojawiła się (choć na razie tylko „na papierze”) możliwość odebrania karty u jednego z „dystrybutorów”

2.10 Dystrybutor – podmiot dokonujący wydania Kart SIM. Aktualna lista Dystrybutorów opublikowana jest na Stronie Internetowej Operatora.

2.20 Punkt Dystrybucji – punkt sprzedaży lub serwis internetowy Dystrybutora, w którym można złożyć zamówienie na Kartę SIM. Aktualna lista Punktów Dystrybucji opublikowana jest na Stronie Internetowej Operatora.

Ich listę będzie można znaleźć pod tym adresem..

Jak i za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatne dodatkowo 7zł:

Karta SIM zostanie (…) przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adres korespondencyjny wskazany w Zamówieniu, w terminie 7 dni od (…) zaksięgowania przelewu na koncie

opłatę za wysyłkę w wysokości 7 zł (kwota obowiązuje od 01 września 2011 r.)

.

Techniczne aspekty korzystania z sieci postały raczej bez zmian:

Bezpłatny Dostęp do Internetu umożliwia transmisję danych w technologii HSPA+ 900MHz (pasmo 8) lub LTE 2500TDD (pasmo 38) wyłącznie w ramach własnej Sieci Telekomunikacyjnej Operatora. Szczegółowe informacje dotyczące zasięgu HSPA +900MHz i LTE 2500TDD Sieci Telekomunikacyjnej Operatora można uzyskać na Stronie Internetowej Operatora.

3.3 Operator zapewnia Bezpłatny Dostęp do Internetu wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej Operatora (HSPA +900MHz lub LTE 2500TDD).

Przeczytaj test „Usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu”

.

Uproszczono punkt dotyczący szybkości przesyłania danych:

3.5 Prędkość transmisji danych dla każdego Korzystającego jest na poziomie nie większym niż 256 kb/s w ciągu pierwszych 12 miesięcy liczonych od Daty Uruchomienia Bezpłatnego Dostępu do Internetu oraz nie większym niż 512 kb/s w okresie kolejnych 24 miesięcy.

Zrezygnowano z podawani widełek „nie mniej niż… nie więcej niż…”

.

Dodano informację o wymaganej (ksero)kopii dokumentu tożsamości:

5. Dystrybucja I Aktywacja Kart SIM.

5.1. Zainteresowany, który zamierza wziąć Kartę SIM w użyczenie powinien:

5.1.1. przekazać oryginał kompletnie i prawidłowo wypełnionego Zamówienia, wraz z kopią dokumentu tożsamości powołanego w Zamówieniu za pośrednictwem Punktu Dystrybucji albo przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adres siedziby Operatora,

.

Oraz uzupełniono informacje dotyczące wpłaty depozytu o „punkty dystrybucji”:

5.1.2. wpłacić Depozyt za pośrednictwem Punktu Dystrybucji albo przelewem na wskazany na Stronie Internetowej Operatora rachunek z dopiskiem „Depozyt za kartę SIM do BDI-Numer…….. (numer PESEL Zainteresowanego dla obywateli RP lub numer paszportu dla obywateli innych państw )”,

5.2. Karta SIM zostanie wydana Korzystającemu za pośrednictwem Punktu Dystrybucji albo przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego na adres korespondencyjny wskazany w Zamówieniu, w terminie 7 dni od wpłaty Depozytu za pośrednictwem Punktu Dystrybucji albo zaksięgowania przelewu na koncie Operatora, jeżeli stany magazynowe na to pozwolą. Stany magazynowe Kart SIM będą na bieżąco publikowane na Stronie Internetowej Operatora.

.

Zmniejszono również „kwotę depozytu”, z 50zł na 20zł:

8.1. Korzystający zobowiązany jest wpłacić Depozyt na warunkach wskazanych w ust. 5 Regulaminu. Wysokość aktualnie obowiązującej kwoty depozytu ogłaszana jest na Stronie Internetowej Operatora. Maksymalna kwota Depozytu wynosi 20 złotych.

.

Jak i doprecyzowano sprawy związane z utratą lub zniszczeniem karty SIM:

8.4 Korzystający jest uprawniony do nieodpłatnego otrzymania nowej Karty SIM w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Karty SIM z przyczyn leżących po stronie Operatora.

8.5 W przypadku, gdy uszkodzenie, zniszczenie lub utrata karty SIM nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Operatora, Korzystający jest uprawniony do otrzymania nowej Karty SIM po złożeniu wniosku o wydanie nowej Karty SIM oraz po wpłacie Depozytu. Do wniosku o wydanie nowej Karty SIM zapisy pkt. 5 oraz pkt.8 ust 8.1 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Korzystający może wystąpić o wydanie nowej Karty SIM, zniszczonej lub utraconej z przyczyn nie leżących po stronie Operatora, maksymalnie dwa razy podczas Okresu Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

.

I to właściwie wszystkie, z tych najważniejszych informacji „na start”, choć oczywiście przed skorzystaniem z oferty należy zapoznać się z całym regulaminem, tak by później nie było niespodzianek…

Choć wszystkich którzy by chcieli „na już” skorzystać z oferty, muszę trochę zasmucić:

W związku z wprowadzeniem dnia 01 września 2011r. nowego Regulaminu Bezpłatnego Dostępu do Internetu informujemy, że aktualnie w magazynie mamy 0 kart SIM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od dostawcy kart SIM zmiana stanu magazynowego nastąpi 09 września 2011r.

Od dnia 12 września 2011r. będziemy wydawać karty wg kolejności wpłaty Depozytu.

.

Warto też odnotować pojawienie się na stronie głównej Aero 2 informacji o „Bezpłatnym Dostępie do Internetu”:

.

Zapewne najwięcej osób ucieszy rozszerzenie dystrybucji kart, jak i znacznie mniejsza kwota depozytu…

Przy czym na obecną chwilę wydaje się, że dotyczy to wysyłki karty SIM pocztą (płatne dodatkowo, 7zł), gdyż na obecną chwile lista dystrybutorów jest jeszcze pusta:

Informujemy, że wraz z pojawieniem się listy punktów dystrybucji niniejsza procedura zostanie uzupełniona o zasady odbioru kart SIM w tych punktach.

Jak się coś zmieni, postaram się zaktualizować informacje…

Oczywiście nadal można odebrać kartę w biurze firmy, przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie.

Więcej o ofercie można przeczytać na stronie Aero 2, jak i naszych wcześniejszych artykułach…

Jak ktoś by chciał porównać regulaminy, to pod tym adresem znajdzie stary (obowiązujący do 31 sierpnia 2011) regulamin

.

[Aktualizacja 2011.09.13]

Zaktualizowałem linki, gdyż ponownie zmieniły się adresy stron i dokumentów związanych z usługą…

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk