Z racji tego, że w ostatnim czasie doszło do zmian w regulaminie jaki zasadach zamawiania i dystrybucji kart SIM usługi „Bezpłatnego Dostępu do Internetu” (BDI) postanowiłem zamówić jeszcze jedną kartę – tym razem dla siebie…

Zamówienie…

W dniu przedwczorajszym (?) na stronie Aero 2 pojawiła się informacje, że są ponownie dostępne karty SIM „dla nowych” użytkowników:

Zgodnie z Regulaminem Bezpłatnego Dostępu do Internetu obowiązującym od 01.09.2011r. informujemy, że aktualnie w magazynie mamy 3000-5000* kart SIM.

Oraz ruszył proces wydawania zaległych kart, przy czym ponoć podana ilość kart (swoją drogą – ładna rozpiętość, 3000 do 5000) nie uwzględnia „zaległych” kart:

*nie uwzględnia liczby kart SIM, przeznaczonych do wydania zgodnie z powyższym harmonogramem.

.

Formularz…

Teoretycznie nie ma w nim nic wyjątkowego, może ew. kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę:

Zwrot karty SIM

W punkcie drugim formularza można przeczytać:

Zwracając Kartę SIM należy również zwrócić obudowę, do której była przymocowana Karta SIM.

Więc jeśli ktoś chce mieć szansę na zwrot depozytu, ważne by zachował ten „niezbędny” kawałek plastiku…

Choć aktualnie obowiązujący regulamin chyba nic o nim nie mówi, a tylko o samej karcie SIM:

8. Depozyt. Wymiana Karty SIM.

8.1 Korzystający zobowiązany jest wpłacić Depozyt na warunkach wskazanych w ust. 5 Regulaminu. Wysokość aktualnie obowiązującej kwoty depozytu ogłaszana jest na Stronie Internetowej Operatora. Maksymalna kwota Depozytu wynosi 20 złotych.

8.2 Wpłaty z tytułu Depozytu gromadzone są przez Operatora na rachunku bankowym i, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.4 poniżej, podlegają zwrotowi niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym Korzystający zwróci Kartę SIM Operatorowi. W przypadku zwrotu Depozytu, zwrot nie obejmuje odsetek z tytułu przechowywania Depozytu na rachunku bankowym oraz kosztów przelewu zwrotu poniesionych przez Operatora.

8.3 Korzystający traci prawo do zwrotu Depozytu w przypadku:

8.3.1 utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Karty SIM, które nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Korzystającego, lub

8.3.2 Karta SIM nie zostanie zwrócona Operatorowi w terminie 30 dni od Daty Wygaśnięcia Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

8.4 Korzystający jest uprawniony do nieodpłatnego otrzymania nowej Karty SIM w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Karty SIM z przyczyn leżących po stronie Operatora.

8.5 W przypadku, gdy uszkodzenie, zniszczenie lub utrata karty SIM nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Operatora, Korzystający jest uprawniony do otrzymania nowej Karty SIM po złożeniu wniosku o wydanie nowej Karty SIM oraz po wpłacie Depozytu. Do wniosku o wydanie nowej Karty SIM zapisy pkt. 5 oraz pkt.8 ust 8.1 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Korzystający może wystąpić o wydanie nowej Karty SIM, zniszczonej lub utraconej z przyczyn nie leżących po stronie Operatora, maksymalnie dwa razy podczas Okresu Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

.

Dane osobowe

Jeśli nie potrzebujecie dodatkowych „przesyłek reklamowych” warto:

1. W sekcji „OŚWIADCZENIA Korzystającego”, punkt 2 nie zaznaczać:

informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. ze zm.);

Natomiast chyba warto zaznaczyć:

  • informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, kapitału zakładowego Operatora;
  • informacji o zmianie Regulaminu;

.

2. W sekcji „OŚWIADCZENIA Korzystającego”, punkt 3 i 4 zaznaczyć:

Nie wyrażam zgody na

Czyli:

3. [ ] Wyrażam zgodę / [X] Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Zamówieniu dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Operatora we współpracy z innymi przedsiębiorcami, oraz na przesyłanie na wskazane przeze mnie adresy korespondencyjne ofert dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Operatora we współpracy z innymi przedsiębiorcami;

4. [ ] Wyrażam zgodę / [X] Nie wyrażam zgody naprzekazanie przez Operatora spółce Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w Zamówieniu dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Cyfrowy Polsat S.A. samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorcami, oraz na przesyłanie ofert na wskazane przeze mnie adresy korespondencyjne;

.

Dystrybucja…

Teoretycznie są 3 możliwości „odebrania” kary SIM:

  1. W warszawskiej siedzibie firmy, przy ulicy Lwowskiej 19
  2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej (dodatkowa opłata 7 zł)
  3. W punkcie dystrybucji

Jednak sekcja dotycząca punktów dystrybucji nadal jest „pusta”:

Informujemy, że wraz z pojawieniem się listy punktów dystrybucji niniejsza procedura zostanie uzupełniona o zasady odbioru kart SIM w tych punktach.

.

Pełnomocnik…

W aktualnej wersji formularza zamówienia nie ma już sekcji dotyczącej odbioru karty SIM przez pełnomocnika…

Być może wynika to z faktu pojawienia się dodatkowych form odbioru/uzyskania karty SIM niż tylko wizyta w warszawskim biurze firmy…

.

I to właściwie tyle, jeśli chodzi o formularz…

.

Depozyt

Obecnie depozyt za kartę SIM wynosi 20zł (zamiast 50zł)

Od dnia 01 września 2011 r. Depozyt za udostępnienie karty SIM wynosi 20 zł (słownie dwadzieścia złotych). Zasady wpłaty Depozytu zależą od wybory sposobu dystrybucji.

Dodatkowo, osoby które złożyły wniosek wcześniej, wpłaciły depozyt w wysokości 50zł i nie odebrały do dnia 31 sierpnia 2011 roku karty SIM, mogą otrzymać zwrot różnicy (30zł) między obecnie obowiązującą (20zł) a wcześniej (50zł) kwotą depozytu:

Informacja dla Zainteresowanych którzy złożyli zamówienie na Bezpłatny Dostęp do Internetu i nie odebrali karty SIM do dnia 31.08.2011r.

W związku z wprowadzeniem dnia 01 września 2011r. nowego Regulaminu Bezpłatnego Dostępu do Internetu osoby, które wpłaciły Depozyt w dotychczasowej wysokości i nie odebrały do dnia 31.08.2011r. karty SIM, są uprawnione do otrzymania nadpłaty Depozytu, czyli różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą a obowiązującą od dnia 01 września 2011r. W celu otrzymania zwrotu nadpłaty Depozytu należy do dnia 30 września 2011r. złożyć wypełniony wniosek w siedzibie Spółki lub wysyłać go na adres [email protected] Informujemy, że do otrzymania nadpłaty Depozytu uprawnione są osoby które wpłaciły Depozyt i nie odebrały karty SIM do dnia 31 sierpnia 2011r.

.

Przelew…

Tak więc zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami – zleciłem na poniedziałek (12.09.2011) przelew w wysokości 20zł na rachunek:

24 1680 1248 0000 3000 1872 7122

W tytule podając:

Depozyt za kartę SIM BDI [PESEL]

.

Wysyłka zamówienia…

12.09.2011

E-mail ze skanem formularza oraz z potwierdzeniem przelewu kwoty depozytu został wysłany…

I „już” 14 września przyszło potwierdzenie, że został otwarty:

Wiadomość przeczytano (14 września 2011 09:59:18 (GMT+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb).

Teraz czekam na informacje, że mogę zgłosić się po kartę…

.

[Aktualizacja 2011.09.13]

Zaktualizowałem linki, gdyż ponownie zmieniły się adresy stron i dokumentów związanych z usługą…

.

[Aktualizacja 2011.10.10]

Zapraszają po odbiór…

2011.10.10

W końcu (~29 dni od wysłania zgłoszenia) otrzymałem e-mail z zaproszeniem po odbiór kary SIM:

Witam,

Zapraszamy po odbiór karty SIM w godz. 9-17.00 od poniedziałku do piątku.
Prosimy o zabranie oryginału formularza i wskazanego dokumentu tożsamości wraz z jego kopią.

BOK
Aero 2 Sp. z o.o.
ul. Lwowska 19 Ip Warszawa

Przepraszamy za długie oczekiwanie na kartę.

Pozdrawiam,

Biuro Obsługi Klienta
Aero2 Sp. z o.o.

.

[Aktualizacja 2011.10.11]

Odbiór karty…

2011.10.11

Musze przyznać, że skok „jakościowy” od czasów, gdy razem z kolegą odbieraliśmy jego kartę (sierpień 2011) znaczny…

Kontuar w recepcji nie jest już zawalony segregatorami, a do obsługi zamówień na BDI (Bezpłatny Dostęp do Internetu) jest przeznaczone oddzielne stanowisko, razem z oddelegowanym pracownikiem…

Dzięki temu odbiór przebiega dużo sprawniej, jak i panie z recepcji trochę odpoczną – bo sprawiały wrażenie (zresztą teraz też chyba jest podobnie), że chyba męczy je „ta” praca… ;-)

Zestaw…

Oprócz karty SIM do „Bezpłatnego Dostępu do Internetu” zapakowanej w białą kopertę:

.

W komplecie dostałem startem „wRodzinie”

Operatorem telefonii wRodzinie jest CenterNet S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19

Co oczywiście wszystko tłumaczy…

Ciekawy pomysł z tą odłamywaną częścią w formie breloczka – z numerem telefonu…

(…) Na karcie otrzymaliście Państwo w prezencie 1,90 PLN na rozmowy z bliskimi. (…)

Wiele za te 1,90zł nie porozmawiam, ale kilka minut będzie:

  • 19gr./min na połączenia z numerami stacjonarnymi i wRodzinie
  • 27gr./min na telefony komórkowe (oprócz Play)

I zgodnie z ostatnią tendencją:

  • Karta ważna przez 24 miesiące od pierwszego połączenia – na połączenia przychodzące i wychodzące
  • przedłużenie ważności konta o 24 miesiące przy każdym doładowaniu

.

 

 

Test…

Jeśli chodzi o testy, to na takie prawdziwe – w terenie przyjdzie jeszcze czas, ale:

1. Szybkość…

Kilka testów wypadło identycznie jak w przypadku wcześniej przeprowadzanego testu:

.

2. Działanie…

Tu też bez zmian… Choć przyznam się, że liczyłem na poprawę…

Niestety dalej karta jest skonfigurowana/ustawiona „jak jest”, i „działa jak działa” – czyli kapryśnie, tj. nie pójdzie na każdym modemie/telefonie, i nie na każdym programie do obsługi modemu…

Zapoznaj się z testem i opisem konfiguracji…

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej