Sam (na razie) nie zamierzam korzystać z oferowanej (z różnymi „ale”, ale jednak) przez Aero 2 „Usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu” (UBDI), gdyż jeśli potrzebuję „w terenie” skorzystać z Internetu wolę skorzystać z komercyjnej usługi (konkretnie Orange Free na Kartę) która (teoretycznie/zazwyczaj) gwarantuje mi dużo większy zasięg oraz prędkość…

Ale znalazł się kolega, który z usługi postanowił skorzystać, a dzięki temu będę mógł opisać, jak cała procedura wyglądała…

Przeczytaj też:

Zamawiamy usługę „BDI” wg. zasad obowiązujących od 01.09.2011

1. 2011-07-05, depozyt

Jak już wcześniej pisałem, „bezpłatna usługa” wymaga od nas na początek wpłacenia depozytu „za kartę SIM” w wysokości 55zł

Ponoć jest szansa, by „pod wpływem” UKE to się zmieniło, tak by pobierana opłata odzwierciedlała jedynie realne koszty produkcji i dystrybucji karty SIM…

W każdym razie zaczynamy od depozytu, gdyż bez potwierdzenia jego opłacenia nie ma co chyba wysyłać formularza:

Wyślij skan wypełnionego formularza i potwierdzenie wpłaty Depozytu na adres: [email protected] lub [email protected]

2. 2011-07-08, formularz

Zgodnie z informacją na stronie kolega wypełnia formularz:

Wypełnij formularz wpisując wszystkie wymagane informacje zgodne ze stanem faktycznym (jedynie kompletnie wypełniony i zawierający prawdziwe dane formularz będzie podstawą udostępnienia Usługi)

I wysyła razem z potwierdzeniem płatności na wskazany adres…

Warto zauważyć, że w regulaminie podany jest adres zawierający „ł”, co dla niektórych systemów pocztowych (np. gmail) może być problemem:

wypełnić formularz, którego wzór dostępny jest na Stronie Internetowej Operatora a następnie przesłać go na adres e-mail: bezpł[email protected];

3. Oczekiwanie…

Zdecydowanie trzeba się uzbroić w cierpliwość…

4. 2011-08-05, można odebrać kartę…

Dokładnie po miesiącu od płatności depozytu przyszedł e-mail, że w końcu karta jest gotowa do odebrania (w warszawskim) biurze firmy:

Witam,

Zapraszamy po odbiór karty SIM w godz. 9-17.00 od poniedziałku do piątku.

Prosimy o zabranie oryginału formularza i wskazanego dokumentu tożsamości wraz z jego kopią.

BOK
Aero 2 Sp. z o.o.
ul. Lwowska 19 Ip Warszawa

Przepraszamy za długie oczekiwanie na kartę.

 

Pozdrawiam,
Biuro Obsługi Klienta
Aero2 Sp. z o.o.

 

Przy odbiorze przez Pełnomocnika:

Pełnomocnik, wskazany w Formularzu, pod warunkiem iż osoba ta będzie posiadała imienne, oryginalne upoważnienie do obioru Karty SIM dla (UBDI) podpisane własnoręcznie przez osobę, która uprzednio wypełniła i podpisała formularz (przykładową treść upoważnienia zamieszczamy poniżej) oraz przedstawi wszystkie dokumenty wymagane do odbioru Karty SIM Przykładowa treść upoważnienia:

„Ja niżej podpisany [*** podaj imię i nazwisko****], legitymujący się [***nazwa dokumentu tożsamości**] o numerze [*****] niniejszym upoważniam

[*** podaj imię i nazwisko osoby upoważnionej**], legitymującego się [***nazwa dokumentu tożsamości**] o numerze [*****] do odbioru Karty SIM umożliwiającej dostęp do usługi bezpłatnego Internetu świadczonej przez Aero2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie przez osobę przeze mnie upoważnioną dokumentów lub kserokopii dokumentów wymaganych do odbioru ww. Karty SIM.

[****data i miejsce***] [*****czytelny podpis****] Proces odbioru karty SIM przez Pełnomocnika jest następujący:

Jeśli Kartę SIM odbierać będzie Pełnomocnik, należy:

. podać w formularzu dane pełnomocnika; Formularz należy wypełnić w sposób kompletny i czytelny, podając prawdziwe informacje, a następnie go podpisać (PROSIMY O UMIESZCZENIE NA FORMULARZU CZYTELNEGO PODPISU).

Jednocześnie zastrzegamy, że podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niezgodnych z dokumentem tożsamości okazywanym przy odbiorze Karty SIM danych jest podstawą do wstrzymania procedury odbioru Karty SIM

. po uzyskaniu informacji o terminie odbioru karty SIM, Pełnomocnik winien zabrać ze sobą: oryginał formularz, kopie dowodu Abonenta, oryginał udzielonego pełnomocnictwa

. pełnomocnik składa także kopię dokumentu tożsamości oraz okazuje jego oryginał

..

Tu również kolejna niespodzianka, gdyż w e-mail’u informującym o gotowej do odbioru karcie SIM pojawiła się informacja o koniecznym skanie dowodu tożsamości, a której to informacji nie ma w regulaminie…

przy odbiorze Karty SIM podmiot odbierający Kartę SIM powinien przekazać oryginał formularza, o którym mowa w ust. 5.1.1 w którym Abonent przekazuje Operatorowi swoje dane oraz dowód osobisty i oryginał dowodu wpłaty Depozytu;

5. Odbiór…

W pierwszym dogodnym (dla nas) terminie pojechaliśmy odebrać kartę…

Biuro jak biuro, tyle, że góra „kontuaru” w recepcji zawalona segregatorami z wnioskami, i trzeba „się odszukać”, co nie zawsze może być łatwe w związku z „panującym ładem” w segregatorach, jak i ich ilością..

5. The End?

Jak widać, nie jest łatwo, a na pewno nie jest szybko…

Testy niebawem…

Zapraszam na krótki test „Usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu” od Aero 2

.

[AKTUALIZACJA 2011-08-18]

Sam może się skuszę, jak UKE zrobi jakiś porządek z tym wszystkich:

Prezes UKE wezwał Spółkę do przekazania informacji dotyczących realizacji usługi nieodpłatnego dostępu do Internetu.

Prezes UKE monitoruje wykonywanie przez Aero2 Sp. z o.o. zobowiązań wynikających z decyzji rezerwacyjnej Nr DZC-WAP-5176-8/09 (21). Prezes UKE wezwał Spółkę do przekazania w terminie 7 dni informacji związanych z nałożonymi na Aero2 Sp. z o.o. obowiązkami, w tym zobowiązaniami dotyczącymi zapewnienia powszechnego nieodpłatnego dostępu do Internetu.

Aero2 Sp. z o.o. powinna przedstawić zmieniony regulamin nieodpłatnego dostępu do Internetu, uwzględniający uwagi Prezesa UKE. W szczególności konieczne jest:

  • wskazanie okresu, w którym Aero2 jest zobowiązane do świadczenia nieodpłatnego dostępu do Internetu (dostosowanie regulaminu do treści decyzji rezerwacyjnej),
  • wprowadzenie jasnej procedury pozwalającej na uzyskanie informacji o czasie otrzymania karty SIM,
  • usprawnienie systemu dystrybucji kart SIM w celu ułatwienia użytkownikom końcowym wysyłania zamówień oraz odbioru karty w większej liczbie punktów dystrybucji,
  • rozszerzenie listy modemów współpracujących z kartą SIM.

Niniejsze wezwanie zostało skierowane na podstawie art. 6 w związku z art. 192 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Udzielenie niepełnych lub nieprawdziwych informacji, podlega karze pieniężnej zgodnie z art. 209 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Poprawiony regulamin nieodpłatnego dostępu do Internetu powinien zacząć obowiązywać od 1 września br.

.

Warto zwrócić uwagę, że jeśli stanowisko UKE wejdzie w życie, to 3 letni okres obowiązywania „bezpłatności” usługi będzie liczony od 1 września 2011, a nie jak jeszcze można znaleźć w regulaminie (kopia lokalna) usługi:

7.1. Operator zapewnia Abonentowi bezpłatny dostęp do sieci Internet w ramach Usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu przez okres 36 miesięcy licząc od Daty Ogłoszenia Regulaminu.

Czyli:

Regulamin obowiązuje od 10 maja 2011 roku i ma zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z Abonentami na świadczenie Usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

.

[Aktualizacja 2011.09.13]

Zaktualizowałem linki, gdyż ponownie zmieniły się adresy stron i dokumentów związanych z usługą…

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk