Chociaż dzień powoli zbliża się do końca, to pomyślałem, że może uda mi się jeszcze jakiś wpis wypuścić – niestety w czekających na ostatnie szlify nie znalazłem nic takiego, za co chciałbym się teraz brać, więc nie pozostało nic innego, jak zabrać się za jakiś nowy temat.

Zerknąłem do Trello, gdzie znajduje się małe centrum zarządzania różnymi projektami (wsparte innymi aplikacjami/usługami), w tym projektem o chyba jednoznacznej nazwie „Webinsider: Wpisy”. Niestety na liście tematów do opracowania w najbliższym czasie nie znalazłem nic „szybkiego i lekkiego”, tak by nie siedzieć nad tematem do późnego wieczora.

Został katalog z notatkami tekstowymi (najzwyklejsze notatki tekstowe), gdzie zapisuje różne informacje związane m.in. z konfiguracją serwerów – i to był strzał w dziesiątkę, bo znalazłem tam bohatera dzisiejszego wpisu…

vnStat – tekstowy monitor ruchu sieciowego (Linux, BSD)

vnStat to proste narzędzie działające bezpośrednio w konsoli (czyli w trybie tekstowym), za pomocą którego możemy monitorować i analizować ruch sieciowy generowany przez nas serwer (lub komputer, np. Raspberry Pi).

Wprawdzie w większości przypadków dostawcy usług/serwerów VPS oferują w panelu jakąś formę monitorowania ruchu sieciowego, to warto – choćby na potrzeby własnych raportów – prowadzić tego typu monitoring również samodzielnie.

W systemie Debian (i Ubuntu) program zainstalujemy za pomocą polecenia:

sudo apt-get install vnstat

I to właściwie tyle, nie bardzo jest tu co konfigurować – od razu można korzystać, choć oczywiście statystyki będą się zapełniać z czasem.

Jeśli pojawi się błąd informujący o braku bazy danych – jeszcze nigdy mi się to nie przydarzyło, ale skoro mam w notatkach, to się podzielę – należy taką bazę utworzyć ręcznie/samodzielnie dla wybranego interfejsu sieciowego:

sudo vnstat -u -i eth0

W tym przypadku jest to baza dla  interfejsu eth0, czyli zazwyczaj głównego interfejsu sieciowego (główna karta LAN).

Listę interfejsów sieciowych w swoim systemie sprawdzicie za pomocą polecenia:

ip addr

Na koniec należy jeszcze zrestartować usługę vnStat:

sudo /etc/init.d/vnstat restart

Ogólne statystyki sprawdzicie za pomocą polecenia:

vnstat

To samo, ale w wersji skróconej (preferuje) sprawdzicie za pomocą komendy:

vnstat -s rx / tx / total / estimated eth0: Mar '16 951.53 MiB / 5.30 GiB / 6.22 GiB / 73.11 GiB yesterday 326.99 MiB / 1.30 GiB / 1.62 GiB today 257.15 MiB / 2.46 GiB / 2.72 GiB / 4.25 GiB 

Z przydatniejszych (choć nie zawsze) opcji warto wymienić m.in. statystyki miesięczne:

vnstat -m

Dzienne:

vnstat -d

Tygodniowe:

vnstat -w

Godzinowe:

vnstat -m

Top 10, czyli dni z największym ruchem:

vnstat -t

Kalkulacja/analiza ruchu przez 5 sekund:

vnstat -tr eth0 / top 10 # day rx | tx | total | avg. rate -----------------------------+-------------+-------------+--------------- 1 02/19/2016 6.17 GiB | 747.19 MiB | 6.90 GiB | 670.21 kbit/s 2 02/26/2016 1.09 GiB | 5.66 GiB | 6.75 GiB | 655.69 kbit/s 3 02/29/2016 873.54 MiB | 1.80 GiB | 2.65 GiB | 257.59 kbit/s 4 02/23/2016 565.59 MiB | 1.83 GiB | 2.38 GiB | 231.38 kbit/s 5 02/24/2016 568.58 MiB | 1.65 GiB | 2.20 GiB | 213.93 kbit/s 6 02/25/2016 580.38 MiB | 1.60 GiB | 2.17 GiB | 210.36 kbit/s 7 02/22/2016 595.02 MiB | 1.41 GiB | 1.99 GiB | 192.83 kbit/s 8 02/27/2016 597.01 MiB | 1.39 GiB | 1.97 GiB | 191.60 kbit/s 9 02/28/2016 378.18 MiB | 1.52 GiB | 1.89 GiB | 183.64 kbit/s 10 03/01/2016 367.39 MiB | 1.53 GiB | 1.89 GiB | 183.07 kbit/s -----------------------------+-------------+-------------+--------------- 

I na koniec podgląd „na żywo”:

vnstat -l

Gdy chcecie sprawdzić statystyki dla konkretnego interfejsu sieciowego wystarczy dodać do zapytania dodatkowy parametr:

-i [nazwa_interfejsu_sieciowego]

Np.:

vnstat -s -i eth0

Pozostałe/wszystkie dostępne opcje/parametry sprawdzicie za pomocą polecenia:

vnstat --help

vnStat image output (vnstati)

By nie było za nudno – możemy generować również wykresy w formie graficznej (np. do prezentowania na stronie). W tym celu instalujemy „dodatek” do programu vnStat, który będzie tworzył wykresy w formie graficznej:

sudo apt-get install vnstati

Korzystanie z tego programu jest dość podobne, z tym, że podajemy dodatkowy parametr – nazwę pliku do którego zostanie zapisany wykres:

vnstati -o /ścieżka/gdzie/zapisać/plik.png -[parametr]

Np.

vnstati -o vnstat01.png -s

Dzięki czemu otrzymamy wykres podobny do tego:

Jeśli chcecie wybrać konkretny interfejs sieciowy, to wystarczy dodać dodatkowy parametr do polecenia:

vnstati -i [nazwa_interfejsu_sieciowego] -o /ścieżka/gdzie/zapisać/plik.png -[parametr]

Np.:

vnstati -i eth0 -o vnstat01.png -s

Wszystkie dostępne opcje sprawdzicie za pomocą polecenia:

vnstati --help

Generalnie większość parametrów pokrywa się z tymi dostępnymi dla polecenia vnstat, choć są wyjątki, dlatego warto zerknąć do pomocy.

(!) Zgłoś błąd na stronie