Na początku kwietnia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji umieściła na swojej stronie informacje na temat konsultacji społecznych dotyczących stacji telewizyjnych, które miałyby ew. uzyskać miejsce na nowym multipleksie (MUX8).

Telewizji naziemnej nie oglądam, więc temat uznałem może i za ciekawy, tyle, że nie dla mnie… ;-)

Sytuacja się zmieniła wczoraj, gdy przedstawiciele Telewizji Republika ogłosili na swojej stronie, że są zainteresowani pojawieniem się na tym multipleksie i proszą o wsparcie, czyli wysłanie odpowiedniej informacji do KRRiT.

Dlatego postanowiłem poświęcić chwilę czasu by przedstawić Wam krok po kroku jak możecie pomóc.

Spis treści w artykule

Konsultacje oferty programowej przeznaczonej na multipleks ósmy (MUX8)

Na stronie KRRiT znajdziemy informacje na temat konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania miejsc na kolejnym multipleksie (mux8), czyli możecie – przynajmniej teoretycznie – mieć wpływ na to, jakie stacje się tam pojawią:

Krajowa Rada przywiązując dużą wagę do opinii przedstawianych przez odbiorców oraz podmiotów działających na rynku mediów elektronicznych oraz troszcząc się o zapewnienie jawności i przejrzystości podejmowanych działań i decyzji, w związku z trwającymi analizami dotyczącymi doboru oferty programowej dostępnej w sposób naziemny cyfrowy w multipleksie 8 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poddaje pod konsultacje społeczne następujące zagadnienie:

Jakie istniejące lub nowe cztery programy telewizyjne w najpełniejszy sposób uzupełnią ofertę programową naziemnej telewizji cyfrowej i w związku z tym powinny znaleźć się w bezpłatnej ofercie operatora multipleksu 8?

List tradycyjny (papierowy) lub wiadomość e-mail

Odpowiednie poparcie możecie przesłać w formie papierowej, zwykłym listem na adres:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Z dopiskiem:

Konsultacje_programymux8

Lub drogą elektroniczną, przesyłając wiadomość e-mail:

Adres: [email protected]

Temat: Konsultacje_programymux8

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy osób fizycznych)

Niezależnie od wybranej metody, by Wasz głoś został uwzględniony musicie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z postępowaniem konsultacyjnym:

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Ja, (Imię i nazwisko) …………………………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, moich danych osobowych, w celach związanych z postępowaniami konsultacyjnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Masz czas do końca kwietnia 2015

KRRiT na Wasze propozycje czeka do 30 kwietnia 2015, więc jest jeszcze czas by wysłać zarówno list tradycyjny, jak i wiadomość e-mail.

Telewizja Republika na multipleksie (MUX8)

Teoria za nami – pora na konkrety, czyli wniosek/wyrażenie poparcia dla Telewizji Republika.

Poparcie w formie klasycznej, czyli papierowej

Zaczynamy od wniosku w formie dokumentu który należy wydrukować i przesłać listem na adres KRRiT:

Poparcie w formie elektronicznej, czyli e-mail

W przypadku chęci wyrażenia swojego poparcia w formie wiadomości e-mail możecie przygotować wiadomość o takiej treści:

<[imię i nazwisko]>
<[adres]>

<[miejscowość]>, dnia <[dzień]> kwietnia 2015

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Konsultacje_programymux8

Na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji znajduje się informacja na temat konsultacji społecznych w sprawie przyznania miejsca na multipleksie 8 (http://www.krrit.gov.pl/regulacje-prawne/konsultacje-krrit/news,1845,konsultacje-oferty-programowej-przeznaczonej-na-multipleks-osmy-mux8.html):

(…) w związku z trwającymi analizami dotyczącymi doboru oferty programowej dostępnej w sposób naziemny cyfrowy w multipleksie 8 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poddaje pod konsultacje społeczne następujące zagadnienie:

Jakie istniejące lub nowe cztery programy telewizyjne w najpełniejszy sposób uzupełnią ofertę programową naziemnej telewizji cyfrowej i w związku z tym powinny znaleźć się w bezpłatnej ofercie operatora multipleksu 8?

W odpowiedzi na to pytanie wskazuję Telewizję Republika (Telewizja Republika S.A.)

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Ja, (Imię i nazwisko) …………………………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, moich danych osobowych, w celach związanych z postępowaniami konsultacyjnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

<[miejscowość i data]>, <[imię i nazwisko]>

 

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych w wiadomości e-mail

Pewne wątpliwości mogą się pojawić co do skutecznego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku wysyłania wiadomości e-mail, zwłaszcza gdy nie posiadamy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dlatego wykonałem kilka telefonów po rożnych departamentach KRRiT by uzyskać informacje na ten temat:

Wystarczy, że w wiadomości e-mail zamieścicie stosowne oświadczenie i wpiszecie pod nim Wasze imię i nazwisko – tak jak podałem w szablonie powyżej.

Możecie też – dodatkowo – wydrukować wniosek, i dołączyć do wiadomości jego skan po podpisaniu.

Dołącz wniosek w formie dokumentu Worda

Na stronie KPRiR znajdziemy również informacje by wniosek dołączyć w formie „umożliwiającej odczyt przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku”:

W trosce o potrzeby osób z dysfunkcją narządu wzroku, uprzejmie prosimy o przesyłanie Państwa odpowiedzi również w wersji elektronicznej, możliwej do odczytu przez te osoby (zawierające tekst, czyli niezeskanowany obraz). Przykładowe formaty: doc, docx, otwarty pdf tzn. z możliwością kopiowania tekstu.

PS. Wprawdzie wpis został poświęcony Telewizji Republika, to nic nie stoi na przeszkodzie byście wykorzystali zawarte tu informacje w celu wyrażenia swojego poparcia dla innej stacji. Proszę tylko, by nie była to kolejna „dico polo papka” ;-)

(!) Zgłoś błąd na stronie
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Skontaktuj się z nami!