Na początku kwietnia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji umieściła na swojej stronie informacje na temat konsultacji społecznych dotyczących stacji telewizyjnych, które miałyby ew. uzyskać miejsce na nowym multipleksie (MUX8).

Telewizji naziemnej nie oglądam, więc temat uznałem może i za ciekawy, tyle, że nie dla mnie… ;-)

Sytuacja się zmieniła wczoraj, gdy przedstawiciele Telewizji Republika ogłosili na swojej stronie, że są zainteresowani pojawieniem się na tym multipleksie i proszą o wsparcie, czyli wysłanie odpowiedniej informacji do KRRiT.

Dlatego postanowiłem poświęcić chwilę czasu by przedstawić Wam krok po kroku jak możecie pomóc.

Konsultacje oferty programowej przeznaczonej na multipleks ósmy (MUX8)

Na stronie KRRiT znajdziemy informacje na temat konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania miejsc na kolejnym multipleksie (mux8), czyli możecie – przynajmniej teoretycznie – mieć wpływ na to, jakie stacje się tam pojawią:

Krajowa Rada przywiązując dużą wagę do opinii przedstawianych przez odbiorców oraz podmiotów działających na rynku mediów elektronicznych oraz troszcząc się o zapewnienie jawności i przejrzystości podejmowanych działań i decyzji, w związku z trwającymi analizami dotyczącymi doboru oferty programowej dostępnej w sposób naziemny cyfrowy w multipleksie 8 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poddaje pod konsultacje społeczne następujące zagadnienie:

Jakie istniejące lub nowe cztery programy telewizyjne w najpełniejszy sposób uzupełnią ofertę programową naziemnej telewizji cyfrowej i w związku z tym powinny znaleźć się w bezpłatnej ofercie operatora multipleksu 8?

List tradycyjny (papierowy) lub wiadomość e-mail

Odpowiednie poparcie możecie przesłać w formie papierowej, zwykłym listem na adres:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Z dopiskiem:

Konsultacje_programymux8

Lub drogą elektroniczną, przesyłając wiadomość e-mail:

Adres: [email protected]

Temat: Konsultacje_programymux8

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy osób fizycznych)

Niezależnie od wybranej metody, by Wasz głoś został uwzględniony musicie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z postępowaniem konsultacyjnym:

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Ja, (Imię i nazwisko) …………………………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, moich danych osobowych, w celach związanych z postępowaniami konsultacyjnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Masz czas do końca kwietnia 2015

KRRiT na Wasze propozycje czeka do 30 kwietnia 2015, więc jest jeszcze czas by wysłać zarówno list tradycyjny, jak i wiadomość e-mail.

Telewizja Republika na multipleksie (MUX8)

Teoria za nami – pora na konkrety, czyli wniosek/wyrażenie poparcia dla Telewizji Republika.

Poparcie w formie klasycznej, czyli papierowej

Zaczynamy od wniosku w formie dokumentu który należy wydrukować i przesłać listem na adres KRRiT:

Poparcie w formie elektronicznej, czyli e-mail

W przypadku chęci wyrażenia swojego poparcia w formie wiadomości e-mail możecie przygotować wiadomość o takiej treści:

<[imię i nazwisko]>
<[adres]>

<[miejscowość]>, dnia <[dzień]> kwietnia 2015

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Konsultacje_programymux8

Na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji znajduje się informacja na temat konsultacji społecznych w sprawie przyznania miejsca na multipleksie 8 (http://www.krrit.gov.pl/regulacje-prawne/konsultacje-krrit/news,1845,konsultacje-oferty-programowej-przeznaczonej-na-multipleks-osmy-mux8.html):

(…) w związku z trwającymi analizami dotyczącymi doboru oferty programowej dostępnej w sposób naziemny cyfrowy w multipleksie 8 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poddaje pod konsultacje społeczne następujące zagadnienie:

Jakie istniejące lub nowe cztery programy telewizyjne w najpełniejszy sposób uzupełnią ofertę programową naziemnej telewizji cyfrowej i w związku z tym powinny znaleźć się w bezpłatnej ofercie operatora multipleksu 8?

W odpowiedzi na to pytanie wskazuję Telewizję Republika (Telewizja Republika S.A.)

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

Ja, (Imię i nazwisko) …………………………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, moich danych osobowych, w celach związanych z postępowaniami konsultacyjnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

<[miejscowość i data]>, <[imię i nazwisko]>

 

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych w wiadomości e-mail

Pewne wątpliwości mogą się pojawić co do skutecznego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku wysyłania wiadomości e-mail, zwłaszcza gdy nie posiadamy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dlatego wykonałem kilka telefonów po rożnych departamentach KRRiT by uzyskać informacje na ten temat:

Wystarczy, że w wiadomości e-mail zamieścicie stosowne oświadczenie i wpiszecie pod nim Wasze imię i nazwisko – tak jak podałem w szablonie powyżej.

Możecie też – dodatkowo – wydrukować wniosek, i dołączyć do wiadomości jego skan po podpisaniu.

Dołącz wniosek w formie dokumentu Worda

Na stronie KPRiR znajdziemy również informacje by wniosek dołączyć w formie „umożliwiającej odczyt przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku”:

W trosce o potrzeby osób z dysfunkcją narządu wzroku, uprzejmie prosimy o przesyłanie Państwa odpowiedzi również w wersji elektronicznej, możliwej do odczytu przez te osoby (zawierające tekst, czyli niezeskanowany obraz). Przykładowe formaty: doc, docx, otwarty pdf tzn. z możliwością kopiowania tekstu.

PS. Wprawdzie wpis został poświęcony Telewizji Republika, to nic nie stoi na przeszkodzie byście wykorzystali zawarte tu informacje w celu wyrażenia swojego poparcia dla innej stacji. Proszę tylko, by nie była to kolejna „dico polo papka” ;-)

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej