eBook "Uspokój swoje finanse"

Czym jest Program Certyfikacji Podatkowej EY? Co to jest Standard Podatkowy? Jakie korzyści daje przedsiębiorstwom udział w Programie? Odpowiedzi na te pytania poniżej.

Program certyfikacji podatkowej EY

Rozliczenia podatkowe są prawdziwą zmorą dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które prowadzą działalność na większą skalę i w związku z tym ich sprawy podatkowe są dużo bardziej skomplikowane. Jest to obszar działalności, który wymaga uwagi, czasu, a przede wszystkim znajomości przepisów i procedur, które z roku na rok stają się coraz bardziej zawiłe. Co roku przepisy podatkowe podlegają zmianom i są coraz bardziej skomplikowane i niezrozumiałe. Taka sytuacja wymaga ciągłego kształcenia się w dziedzinie podatków. W związku z licznymi zmianami bezpieczeństwo podatkowe zachowują tylko firmy, które odpowiednio skonstruowały swoje procesy rozliczeń. Właściwe procesy obejmują kompletną identyfikację informacji o zdarzeniach gospodarczych, ich przetworzenie dla celów podatkowych, przepływ informacji w ramach struktur organizacyjnych firmy i prawidłową kwalifikację zdarzeń dla celów podatkowych.

Częste i liczne zmiany w prawie podatkowym doprowadziły do powstania Programu Certyfikacji Podatkowej EY.

Czym jest Program Certyfikacji Podatkowej EY?

Program ten to kompleksowy audyt procesów i rozliczeń podatkowych prowadzony w trybie ciągłym. Bazuje na metodologii zapewniającej szeroką i trafną ocenę bezpieczeństwa podatkowego danej firmy. Program Certyfikacji Podatkowej EY obejmuje 6 Poziomów Certyfikacji w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i skomplikowania rozliczeń. Poziom I jest przeznaczony dla małych firm, a VI dla dużych przedsiębiorstw działających na dużą skalę.

Stosowana metodologia i tzw. Standard Podatkowy EY dają gwarancję bezpieczeństwa i prawidłowości rozliczeń, zabezpieczenia ryzyk personalnych przed odpowiedzialnością karną i karną skarbową oraz efektywności procesów podatkowych.

Co to jest Standard Podatkowy EY?

Standard Podatkowy to jednolita metodologia badania rozliczeń i procedur podatkowych przedsiębiorstw. Został opracowany na podstawie międzynarodowych doświadczeń w dziedzinie programów certyfikacji oraz tych związanych z analizą rozliczeń podatkowych i audytem finansowym firm w Polsce. Jest niezmienny. Przeprowadza się go według jednolitej metodologii. Sposób analizy jest modyfikowany tylko w związku ze skalą działalności konkretnego podmiotu i specyfiką branży. Nie podlega zmianie na życzenie klienta. Efektem analizy jest obiektywna ocena czy dana firma prowadzi rozliczenia podatkowe w sposób właściwy i w jakim stopniu sposób zarządzania ryzykiem podatkowym odpowiada obecnej sytuacji.

Jakie korzyści daje udział w Programie Certyfikacji Podatkowej EY?

Udział przedsiębiorstwa w Programie Certyfikacji Podatkowej daje mu następujące korzyści:

  • audyt procesów i rozliczeń podatkowych opartych na jednolitej metodologii działania
  • stałe (comiesięczne i roczne) wsparcie w weryfikacji rozliczeń
  • zabezpieczenie należytej staranności w przygotowaniu rozliczeń podatkowych
  • weryfikację procedur podatkowych
  • wdrożenie najlepszych standardów EY
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podatkowego
  • Opinię Certyfikującą, która potwierdza zgodność rozliczeń i procesów podatkowych ze standardem EY
  • bycie rzetelnym podatnikiem, a co za tym idzie zaufanie na rynku

Więcej na temat Programu Certyfikacji Podatkowej EY można przeczytać na stronie: https://www.ey.com/pl/certyfikacjapodatkowa.

(!) Zgłoś błąd na stronie | Lub postaw nam kawę :-)
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
eBook "Uspokój swoje finanse"
Gościnny artykuł sponsorowany
eBook "Uspokój swoje finanse"