Wprawdzie najczęściej z Raspberry Pi łączę się zdalnie, czy to za pośrednictwem SSH, czy pulpitu zdalnego (VNC), to czasem jednak potrzeba skorzystać z Pi bezpośrednio, i zwłaszcza na dużym ekranie (TV, rzutnik, duży monitor) małe literki w konsoli nie są zbyt wygodne.

Dlatego dziś będzie o tym jak to zmienić…

Większa czcionka

Wpisujemy w konsoli:

sudo nano /etc/default/console-setup

Otworzy nam się plik „tekstowy”, w którym szukamy:

FONTFACE=""
FONTSIZE=""

I zmienimy na:

FONTFACE="Terminus"
FONTSIZE="16x32"

 

raspberry-pi_konsola_etc-default-console-setup_01

Teraz wystarczy wyjść zapisując zmiany:

CTRL + X, Y [enter]

Wygaszanie ekranu (w konsoli), Num Lock, zegar.

W konsoli wpisujemy:

sudo nano /etc/kbd/config

Wyłączenie wygaszania ekranu w konsoli ustawiamy wartość na „0” (zero)

Szukamy i zmieniamy jak poniżej:

BLANK_TIME=0
BLANK_DPMS=off
POWERDOWN_TIME=0
W Debian 8 Jessie by wyłączyć wygaszanie ekranu należ (dodatkowo ?) zmodyfikować plik /boot/cmdline.txt:

sudo nano /boot/cmdline.txt

I dodajemy na końcu:

consoleblank=0

Co daje w efekcie np. taki wpis:

dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait consoleblank=0

Domyślnie aktywny Num Lock

Usuwamy # sprzed:

LEDS=+num

Zegar w prawym górnym rogu

Usuwamy # sprzed:

DO_VCSTIME=yes

raspberry-pi_konsola_etc-kbd-config_01

Teraz wystarczy wyjść zapisując zmiany:

CTRL + X, Y [enter]

Na koniec należy ponownie uruchomić system, np. poleceniem:

sudo shutdown -r now

Lub tylko usługę kbd:

sudo /etc/init.d/kbd restart

Zobacz wszystkie artykuły z serii „Raspberry Pi”

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk