Jeśli ktoś z Was ma np. w Google Play jakieś swoje aplikacje, to wie, jak ważne jest monitorowanie komentarzy/opinii użytkowników i – a może przede wszystkim – jak najszybsze reagowanie na ew. problemy.

Niestety Google Play Developer Console, czyli miejsce z którego każdy deweloper zarządza swoimi aplikacjami pod względem monitorowania komentarzy jest raczej mało wygodne – zwłaszcza, gdy na swoim koncie mamy więcej niż jedną aplikację.

Na szczęście od niedawna możemy się wspomagać usługą Google Cloud Storage i narzędziem GSUtil, dzięki czemu można zautomatyzować pobieranie danych z naszego konta dewelopera, w tym ocen i komentarzy – choć później takie dane musimy poddać obróbce, ale to temat na ew. inny wpis…

Google Play Developer Console

Sama konsola dewelopera w obecnej formie oferuje całkiem przyjemny panel, z tym, że w sytuacji, gdy na naszym koncie jest więcej aplikacji szybko dostrzeżemy pewne braki.

Sprawdza się świetnie do okazjonalnego zarządzania aplikacjami (np. wgranie nowej wersji), ale już gorzej sytuacja wygląda w przypadku zarządzania komentarzami i opiniami – zdecydowanie brakuje jednego miejsca/widoku, z poziomu którego można sprawdzić wszystkie oceny/komentarze wszystkich aplikacji na naszym koncie.

Powiadomienie na e-mail

Nie dość, że próżno szukać tego typu zbiorczego widoku w konsoli dewelopera Google Play, to z jakiś względów Google poskąpiło również funkcji powiadomienia na e-mail o nowym komentarzu/opinii.

Tym bardziej jest to dla mnie niezrozumiałe, że można włączyć (bo domyślnie te opcje są nieaktywne) w ustawieniach konta dewelopera powiadomienia e-mail o zmianie przez użytkownika swojej opinii, jeśli wcześniej udzieliliśmy mu odpowiedzi:

google-play_developer-console_ustawienia_email_zmiana-opinii

Opinie: Dostawaj powiadomienia, gdy użytkownik zaktualizuje swoją recenzję po otrzymaniu na nią odpowiedzi.

Po aktywacji tej opcji, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji otrzymamy e-mail z odpowiednią informacją:

google-play_developer-console_email_zmiana-opinii

Aż chciałoby się móc ustawić takie powiadomienie dla wszystkich opinii z komentarzem (choć pewnie dobrze, by można było ew. wybrać inny/alternatywny adres e-mail).

Google Cloud Storage

Od jakiegoś czasu Google chyba stara się coś z tym zrobić, i aktualnie mamy dostęp do zestawień m.in. opinii, które możemy pobrać w formie pliku CSV z usługi Google Cloud Storage.

Są to zestawienia miesięczne, z tym, że pliki z aktualnego miesiąca są aktualizowane codziennie, więc za pomocą tej metody mamy dostęp do (relatywnie) aktualnych danych.

Identyfikator pakietu

By uzyskać dostęp do danych niezbędny jest identyfikator pakietu, w którym są przechowywane dane dotyczące naszych aplikacji.

Ten identyfikator jest indywidualny dla każdego konta dewelopera, ale wspólny dla wszystkich aplikacji, i ma postać:

pubsite_prod_rev_12345678901234567890

Znajdziecie go m.in. na dole strony z opiniami wystawionymi Waszej aplikacji:

Oceny i recenzje są też dostępne w sposób programowy w Google Cloud Storage i przy użyciu narzędzia gsutil. Twoje dane są codziennie aktualizowane i przechowywane w tym prywatnym pakiecie:

pubsite_prod_rev_12345678901234567890

Raporty -> Opinie

Pierwszym i zarazem najłatwiejszym sposobem dostępu do plików CSV z danymi jest ich ręczne pobranie bezpośrednio z Google Play Developer Console. Wystarczy przejść do sekcji „opinie” w „raportach”:

google-play_developer-console_raporty_opinie

Możemy tu wybrać konkretną aplikację, oraz okres za jaki chcemy pobrać plik z zestawieniem.

Google Cloud Storage

Przy okazji znajdziemy tu nasz indywidualny odnośnik do Google Cloud Storage, który ma taką postać:

https://console.developers.google.com/storage/browser/pubsite_prod_rev_12345678901234567890/reviews/

Znajdziemy tu pliki wszystkich aplikacji dostępnych na naszym koncie:

google-play_developer-console_google-cloud-storage_browser01

Nie tylko opinie

Jak wspomniałem powyżej, mamy dostęp nie tylko do raportów dotyczących opinii, ale i statystyk i awarii:

https://console.developers.google.com/storage/browser/pubsite_prod_rev_12345678901234567890/stats/
https://console.developers.google.com/storage/browser/pubsite_prod_rev_12345678901234567890/crashes/

GSUtil

Z racji tego, że są to pliki (w formacie) CSV, to zapewne większość zainteresowanych nimi „na poważnie” będzie je dalej przetwarzać, choćby po to by uzyskać dane wizualnie „lepiej strawne dla człowieka”.

W takiej sytuacji najlepiej cały proces pobierania raportów zautomatyzować, do czego można wykorzystać program GSUtil, z którego możemy skorzystać zarówno w systemie Linux, jak i Windows (wymaga Pythona).

Nie będę rozpisywał się na temat instalacji – ta jest na tyle prosta, że raczej każdy zainteresowany plikami CSV z Google Cloud Storage sobie z nią poradzi, zwłaszcza że jest całkiem dobrze opisana na tej stronie…

W niektórych dystrybucjach systemu Linux (np. Debian) w repozytorium znajduje się program „gsutil”, ale jest to całkowicie inna aplikacja.

Konfiguracja programu GSUtil

Wprawdzie za pomocą programu GSUtil najczęściej pobieram dane w urządzeniu z systemem Linux, to jednak na potrzeby tego poradnika – wyjątkowo/dla odmiany – skorzystam z programu w systemie Windows (konkretnie Windows 7 Ultimate x64).

Program rozpakowałem w katalogu:

d:\Programy\gsutil

Dlatego w wierszu poleceń (CMD) koniurację zaczynam od przejścia do katalogu z programem:

d:
cd d:\Programy\gsutil
W niektórych miejscach znajdziecie informacje, by dodać ścieżkę do programu w zmiennych środowiskowych w systemie, to ja najczęściej tego nie robię – nie widzę takiej potrzeby, gdyż odwołuje się do pliku (zazwyczaj w skryptach) wraz z podaniem ścieżki do niego.

W tym momencie możemy uruchomić konfigurację za pomocą polecenia:

gsutil.py config -b

Parametr „-b” powoduje automatyczne otwarcie przeglądarki z odpowiednimi adresami w odpowiednich momentach, dzięki czemu nie musimy ręcznie przepisywać adresów lub ich kopiować.

W systemie Linux zamiast „gsutil.py” korzystamy z „gsutil”, tak więc powyższe polecenie będzie miało postać:

gsutil config -b

Pierwszą informacją jaką musimy podać jest kod autoryzacji, który znajdziemy na stronie która nam się automatycznie otworzy:

google-play_developer-console_gsutil_googleapis-oauth2

Po wcześniejszym udzieleniu GSUtil niezbędnego pozwolenia na dostęp do danych w usłudze Google Cloud Storage:

google-play_developer-console_gsutil_google-cloud-storage_gsutil01

Kod przepisujemy (wklejamy) do konsoli, i po chwili trafimy na kolejną stronę:

https://cloud.google.com/console/project

Gdzie po ew. akceptacji/szybkim założeniu konta wybieramy „Use Google APIs”:

google-play_developer-console_gsutil_google-cloud-platform01

I tworzymy nowy projekt (oczywiście zamiast tworzyć nowy projekt można wykorzystać już jakiś istniejący):

google-play_developer-console_gsutil_google-cloud-platform02

Na potrzeby tego poradnika utworzyłem projekt „Google Play Reviews” o ID „gplay-reviews01”:

google-play_developer-console_gsutil_google-cloud-platform03

I to właśnie wartość z pola „Project ID” należy wkleić/wpisać w konsoli:

google-play_developer-console_gsutil_wqindows_cmd01

I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o podstawową konfigurację.

W systemie Windows parametry związane z naszym kontem są zapisane w pliku:

C:\Users\nazwa_użytkownika\.boto

A w systemie Linux:

\home\nazwa_użytkownika\.boto

Jeśli korzystacie – tak jak ja – z więcej niż jednego konta Google Play, to za pomocą prostej sztuczki z kopiowaniem/podmianą tego pliku można korzystać z więcej niż jednego konta.

Oczywiście dla każdego konta trzeba wygenerować odpowiedni plik „.boto” z indywidualnymi danymi autoryzującymi.

Pobieranie raportów

Raporty pobieramy np. za pomocą polecenia:

gsutil.py cp -r gs://pubsite_prod_rev_12345678901234567890/reviews/reviews_nazwa.pakietu.aplikacji_2015* .

Spowoduje to pobranie wszystkich raportów z roku 2015 dla aplikacji/pakietu „nazwa.pakietu.aplikacji” z naszego konta (pubsite_prod_rev_12345678901234567890)

Oczywiście można pobrać raport z konkretnego miesiąca:

gsutil.py cp -r gs://pubsite_prod_rev_12345678901234567890/reviews/reviews_nazwa.pakietu.aplikacji_201512.csv .

Czy pobrać listę dostępnych plików:

gsutil.py ls gs://pubsite_prod_rev_12345678901234567890/reviews

Nie tylko opinie

Również w ten sposób mamy dostęp nie tylko do opinii, ale i do raportów związanych ze statystykami oraz awariami:

d:\Programy\gsutil>gsutil.py ls gs://pubsite_prod_rev_12345678901234567890/

gs://pubsite_prod_rev_12345678901234567890/crashes/
gs://pubsite_prod_rev_12345678901234567890/reviews/
gs://pubsite_prod_rev_12345678901234567890/stats/

To tylko początek

Oczywiście tak pobrane raporty mają postać mało czytelną dla „przeciętnego człowieka”, i najlepiej poddać je obróbce – choćby za pomocą Excela…

(!) Zgłoś błąd na stronie | Lub postaw nam kawę :-)
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk