eBook "Uspokój swoje finanse"

Jest zwolennikiem dywersyfikowania, również – a może zwłaszcza – w przypadku oszczędności. Stąd staram się je rozkładać po różnych typach produktów, z dużym naciskiem na te bezpieczne, które stanowią podstawowy trzon, który jest uzupełniany czymś z pazurem, co może nieźle zarobić, ale można i stracić. Kilka lat temu wycofałem się jednak z kilku instrumentów. Wśród nich były fundusze inwestycyjne – nawet jeśli któryś w teorii coś zarobił, to zazwyczaj zjadały to wysokie (nawet kilka procent) opłaty za zarządzanie. Można powiedzieć, że jedynym zarabiającym był podmiot odpowiadający za zarządzanie danym funduszem – zawsze zarobił. Ale wygląda na to, że – przynajmniej testowo – wrócę do inwestowania w fundusze inwestycyjne, za sprawą nowej oferty TFI PZU…

Fundusze indeksowane w TFI PZU (inPZU)

Przyznam, że jest to dla mnie w piwnym sensie zaskoczenie, bo nie spodziewałem się, że to właśnie PZU będzie tym podmiotem, który wprowadzi na rynek ofertę, w której będzie można z relatywnie bardzo niską opłatą za zarządzanie zainwestować w fundusze indeksowane (powiązane/odwzorowujące z notowaniami akcji).

I tak – w ramach ofert inPZU – możemy zainwestować w fundusze indeksowane, za co TFI PZU pobierze od nas tylko 0,5% opłaty rocznie, co jest wynikiem kilkukrotnie niższym, niż podobne rozwiązania na rynku. Mam nadzieję, że konkurencja szybko odpowie na ten ruch, i wprowadzi podobne oferty.

W obecnej chwili na platformie inPZU możemy zainwestować w 8 różnych (sub)funduszy:

  • inPZU Inwestycji Ostrożnych (WIBID 1M): Subfundusz dąży do zapewnienia rentowności porównywalnej wobec lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M
  • inPZU Obligacje Polskie (Treasury BondSpot Poland): Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland – indeksu polskich obligacji
  • inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (JPMorgan GBI Global): Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan GBI Global – indeksu odwierciedlającego wyniki obligacji rynków rozwiniętych
  • inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (JPMorgan EMBI Global Diversified): Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan EMBI Global Diversified – indeksu odwierciedlającego wyniki obligacji rynków wschodzących
  • inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (90% MSCI World + 10% WIBID 1M): Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 90% MSCI World Index – indeksu akcji rynków rozwiniętych oraz 10% stawki WIBID 1M
  • inPZU Akcje Polskie (70% WIG20 + 20% mWIG40 + 10% WIBID 1M): Subfundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 70% WIG20 – indeksu akcji największych polskich spółek, 20% mWIG40 – indeksu akcji polskich średnich spółek oraz 10% stawki WIBID 1M

Od tych bardziej bezpiecznych (inPZU Inwestycji Ostrożnych), po bardziej ryzykowne, teoretycznie pozwalające więcej zarobić, ale i obarczone większym ryzykiem straty, zwłaszcza w krótkim okresie inwestycyjnym. Ogólnie fundusze inwestycyjne to raczej „zabawa” dla cierpliwych, szukających mniej lub bardziej (nie)bezpiecznej inwestycji na lata…

Inwestycję możemy zacząć już od 100 zł, bez konieczności deklarowania stałych wpłat. Jedyną opłątę jaką ponosimy to opłata za zarządzanie, która – jak już pisałem – wynosi 0,5% rocznie. Choć w dokumencie „kluczowe informacje dla inwestorów” znajdziemy informacje, że jest to 1%:

Można chyba uznać, że jest to swego rodzaju zabezpieczenie (furtka), by w razie potrzeby (np. świetne wyniki ;-)) móc podnieść opłatę. Jeden procent to byłaby nadal atrakcyjna oferta, ale…

Na koniec pamiętajcie, że inwestowanie w tego typu instrumenty finansowe – nawet te potencjalnie bezpieczne – wiąże się z ryzykiem, dlatego nie wkładajcie do tego typu instrumentów wszystkich swoich oszczędności, i starajcie się z głową rozkładać środki, tak, by strata w jednym miejscu mogła być zbilansowana w innym. No i jak już pisałem – fundusze inwestycyjne to raczej inwestycja na lata, i tak powinno się kalkulować zarówno ryzyko, jak i potencjalny zwrot z inwestycji.

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
eBook "Uspokój swoje finanse"
Patryk
eBook "Uspokój swoje finanse"