Chociaż rejestracja znaków towarowych nie jest jakoś specjalnie powszechna, zwłaszcza wśród mniejszych firm, to jednak czasem warto przejść biurokratyczną procedurę, oraz wysupłać trochę gotówki na to, by zabezpieczyć swój interes, zanim zrobi to ktoś inny. Oczywiście wtedy już nie w naszym, ale swoim imieniu. Czasem wystarczy rejestracja (zastrzeżenie) krajowe, czasem lepiej sięgnąć szerzej – unijnie, lub nawet globalnie. Zwłaszcza że teraz jest ku temu okazja, bo w ramach „funduszu MŚP Ideas Powered for business” można otrzymać (częściową) renuncjację kosztów rejestracji m.in. znaku towarowego na rynek unijny, czyli w EUIPO.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie EUIPO, ale fragment zacytuję, by od razu było wiadomo, o co chodzi:

Fundusz MŚP Ideas Powered for business to program przyznawania dotacji utworzony w celu ochrony praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. Fundusz MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz MŚP będzie działać od 23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r.

(…)

Fundusz MŚP oferuje wsparcie finansowe dla MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel, pracownik lub upoważniony przedstawiciel zewnętrzny działający w ich imieniu. Dotacje są przyznawane MŚP, a zwrot kosztów jest zawsze przekazywany bezpośrednio na rachunek bankowy MŚP.

Standardowo – bez refundacji – jest to 850 € za pierwszą klasę towarową, 50 € za drugą i po 150 € za każdą następną. Ochrona przyznawana jest na 10 lat.

(!) Zgłoś błąd na stronie | Lub postaw nam kawę :-)
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk