Unijni urzędnicy bardzo się starają by m.in. właściciele sklepów internetowych mieli co robić, i tak tym razem w swoich sklepach internetowych musicie dodać informacje (i link) do Internetowej Platformy Rozstrzygania Sporów (Online Dispute Resolution) między przedsiębiorcami (sprzedającymi) a konsumentami (kupującymi).

Platforma Online Dispute Resolution (ODR)

Sama platforma ODR wydaje się sensownym pomysłem, gdyż docelowo ma to być kolejne miejsce, w którym przedsiębiorca i konsument będą mogli rozstrzygać swoje spory bez angażowania w to sądu.

Choć to na razie teoria, bo choć obowiązek informacyjny istnieje od 9 stycznia, to sama platforma ma zacząć działać dopiero 15 lutego 2016 – idealny/kolejny przykład na to, że Unia Europejska zmierza w jakimś dziwnym kierunku, i chyba nie tak to miało wyglądać…

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013

W każdym razie – jeśli prowadzisz sklep internetowy to zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 od kilku dni powinieneś na swojej stronie oprócz innych wymaganych informacji podawać również informacje o platformie ODR:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)

Artykuł 14
Informowanie konsumentów

1. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz mający siedzibę w Unii pośrednicy internetowi podają na swoich stronach internetowych łącze elektroniczne do platformy ODR. To łącze musi być łatwo dostępne dla konsumentów. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podają również swoje adresy poczty elektronicznej.

2. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, którzy są zobowiązani lub którzy zobowiązali się do wykorzystywania jednego lub większej liczby podmiotów ADR do rozstrzygania sporów z konsumentami, informują konsumentów o istnieniu platformy ODR oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia ich sporów. Podają oni łącze elektroniczne do platformy ODR na swoich stronach internetowych i, jeśli oferta jest składana za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, zamieszczają to łącze w tej wiadomości. Informacje te są również udostępniane, w stosownych przypadkach, w ogólnych warunkach sprzedaży mających zastosowanie do internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

Jak poinformować?

Jak to zwykle bywa (np. informacje o ciasteczkach/cookies) nie ma jednej poprawnej odpowiedzi na to pytanie – można by pewnie wymyślić/podać przynajmniej kilka pomysłów/sposobów na realizację tego obowiązku informacyjnego.

Moim zdaniem najlepiej chyba do tego celu wykorzystać regulamin sklepu internetowego, który i tak znajduje się (a przynajmniej powinien) w każdym sklepie internatowym, a w którym pewnie znajdują się informacje o innych pozasądowych sposobach rozstrzygania sporów – i to będzie chyba najlepsze miejsce, by dodać nowy (pod)punkt, np. o takiej treści:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne (link) do platformy Online Dispute Resolution (ODR):

Platforma ta stanowi m.in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Pamiętajcie też, by w regulaminie znalazł się m.in. kontaktowy adres e-mail, ale o tym pewnie nie trzeba Wam przypominać… ;-)

(!) Zgłoś błąd na stronie | Lub postaw nam kawę :-)
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk