Wczoraj udało mi się dokończyć i opublikować (a przynajmniej takie były/są założenia) wpis dotyczący nadchodzących zmian związanych z wchodzącą w życie 25 grudnia ustawą o prawach konsumentów. Skupiłem się w nim głównie na zmianach dotyczących sklepów internetowych, ale zmiany dotyczą oczywiście również innych relacji na linii „sprzedawca – konsument”.

Dziś chciałbym skupić się na zmianach dotyczących niechcianych telefonów i wiadomości e-mail/SMS- będzie to niejako kontynuacja wczorajszego wpisu, i przy okazji mojej małej krucjaty przeciw SPAMowi/SPAMerom…

Artykuł 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne

Nowa ustawa o prawach konsumentów zmienia również artykuł 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne:

Art. 48.

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) w art. 172:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.”.

To co nas najbardziej interesuje w kontekście SPAMu to zapis:

Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Z tego zapisu wynika, że zakazane będzie wysyłanie wszelkich reklam w formie elektronicznej (e-mail, SMS) czy połączenie telefonicznych realizowanych w celach marketingowych na które wcześniej nie wyraziliśmy zgody. Warto też przypomnieć, że zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana (Art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Zmiana będzie dotyczyć zarówno osób fizycznych (w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) jak i „osób prawnych”, czyli spółek prawa handlowego.

Jak dalej nie… to kijem go!

Na firmy/podmioty rozsyłające SPAM będzie mogła zostać nałożona kara, nawet do 3% rocznego przychodu – co mam nadzieję, w wielu przypadkach będzie skutecznym kijem.

Dodatkowo, przedsiębiorca już na początku będzie musiał podać swój zamiar, dane swoje i swojej firmy:

Art. 20. 1.

Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.

W przypadku niedopełnienia tych obowiązków przedsiębiorca naraża się na karę grzywny do 5000 zł, a w przypadku gdy zostanie to przez (prezesa) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznane za „naruszenie zbiorowych interesów konsumenta” może się to wiązać z karą administracyjną, nawet do 10 % obrotu rocznego.

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk