Idea Bank systematycznie poszerza swoją ofertę dla przedsiębiorców (osób prowadzących działalność gospodarczą) o kolejne usługi i narzędzia – często są to usługi/narzędzia oferowane bezpłatnie.

Tym razem jest to darmowa księgowość online, i co istotne – by skorzystać z usługi nie trzeba nawet zakładać konta w banku.

Idea Bank: Pierwsza darmowa księgowość online w Polsce!

Prawdopodobnie faktycznie będzie to pierwszy taki przypadek (w Polsce) by narzędzie do księgowości online udostępniać bezpłatnie, i to dla (prawie) każdego…

idea-bank_darmowa-ksiegowosc_01

Zazwyczaj jeśli już znajdziemy jakiś serwis oferujący usługi związane z prowadzeniem firmy bezpłatnie – to albo bezpłatna funkcjonalność ogranicza się tylko do możliwości wystawienia/przygotowania faktur, albo pojawiają się inne ograniczenia, np. tylko kilka dokumentów miesięcznie.

Z tego powodu sam korzystam z płatnego pakietu w wFirma – ciężko mi napisać coś złego o usłudze, bo raczej nie mam zastrzeżeń, choć oczywiście system w wersji umożliwiającej prowadzenie księgowości swoje kosztuje.

Bez konta w Idea Banku?

Jak wcześniej wspomniałem – z usługi można skorzystać obecnie bezpłatnie, i nie trzeba w tym celu zakładać konta w Idea Banku.

Choć zapewne bank będzie nas do tego zachęcał, choćby tak jak to ma miejsce już teraz – dodatkowymi możliwościami związanymi z integracją systemu księgowego z kontem w banku.

Wystarczy wybrać np. z menu po prawej stronie pozycje:

 • Mój portfel
 • Wykonaj przelew
 • Zapłać ZUS
 • Zapłać podatki

By zobaczyć zachętę do założenia konta:

idea-bank_darmowa-ksiegowosc_02

Połącz konto księgowe z kontem bankowym i korzystaj ze wszystkich dostępnych funkcji. Teraz będziesz mieć pełną kontrolę nad wydatkami, łatwo i szybko zrobisz każdy przelew oraz opłacisz każdą fakturę. Wypróbuj już teraz.

Jeżeli nie jesteś jeszcze posiadaczem konta firmowego w Idea Bank, wypełnij wniosek o założenie konta.

Trzeba od razu przyznać, że nie jest to zbyt/szczególnie uciążliwa forma. A i sama „zachęta” wynika z korzyści jakie może taka integracja dać przedsiębiorcy korzystającemu z usługi.

Możliwości / funkcje

Jeśli chodzi o dostępne funkcje księgowe w systemie, to teoretycznie wszystko co najważniejsze jest:

 • Przelewy do ZUS, US oraz przelew za fakturę
 • Szybka faktura
 • Wystawianie faktur: VAT, zaliczkowa, końcowa, proforma
 • Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT
 • Rejestr środków trwałych
 • Dowód księgowy
 • Zakup środka trwałego na fakturę
 • Zakup środka trwałego na inny dokument
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • Zakup pojazdów
 • Ewidencja środków trwałych
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych na inny dokument
 • Sprzedaż nieudokumentowana
 • Wydruki oryginał, kopia, duplikat
 • Dokumenty zdefiniowane
 • Lista wydatków
 • Dokument uniwersalny
 • Katalog kontrahentów
 • Podsumowanie współpracy z kontrahentem (saldo)
 • Lista składek ZUS, podatków i innych
 • Wydruki PDF i CSV
 • Lista rozliczeń
 • Generowanie VAT i korekty z wydrukiem
 • Generowanie rozliczeń PIT – bez wydruku / Wydruk uproszczony (PIT-5/5L)
 • Własne przychody filtrowane wg kategorii
 • Powiadomienia odnośnie terminów na stronie głównej
 • Lista niezapłaconych faktur przez kontrahentów
 • Wyświetlanie listy własnych niezapłaconych faktur
 • Wykonanie przelewów do kontrahenta (autouzupełnianie)
 • Wsparcie konsultantów dla nowych Klientów
 • Księga przychodów i rozchodów

Zwłaszcza jeśli chodzi o mniej lub bardziej podstawowe opcje/funkcje.

https://www.youtube.com/watch?v=on3gwz5CnXk

Wprawdzie testując „na szybko” system nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że troszkę opcji brakuje – ale to w większości raczej nie wynika z braków narzędzia/usługi oferowanej (bezpłatnie!) przez Idea Bank, co bardziej z troszkę „uproszczonego” interfejsu czy większej ilości opcji w usłudze z której korzystam na co dzień. Choć oczywiście „trochę” różnic w możliwościach jest. :-)

Koszty

Bank chwali się, że jest to:

Pierwsza darmowa księgowość online w Polsce!

I jak pisałem już wyżej – prawdopodobnie tak jest…

Aktualnie faktycznie wszystko jest bezpłatne, sama tabela opłat i prowizji (TOiP) wygląda prosto i przyjemnie:

idea-bank_darmowa-ksiegowosc_regulamin-cennik_20130613

Założenie konta 0 zł
Opłata miesięczna za prowadzenie konta 0 zł
Nielimitowana liczba dokumentów miesięcznie 0 zł
Wystawianie dokumentów 0 zł
Korekta dokumentów 0 zł
Nielimitowana liczba klientów w książce kontaktów 0 zł
KPIR/Ewidencja Sprzedaży – wydruk/eksport 0 zł
Monitoring zdarzeń – powiadomienia e-mail 0 zł
Monitoring zdarzeń – powiadomienia w aplikacji 0 zł
Generowanie deklaracji miesięcznych/kwartalnych 0 zł

Dodatkowo na stronie usługi znajdziemy taką informację:

Pierwsza darmowa księgowość online w Polsce!

0 zł na zawsze!

Choć w regulaminie zastrzega inną możliwość:

8. Z tytułu korzystania z Serwisu Bank pobiera opłaty określone w Tabeli Opłat i Prowizji, stanowiącej integralną część Regulaminu. Tabela Opłat i Prowizji znajduje się w Załączniku nr 1 do regulaminu.

9. Użytkownik nieodwołalnie upoważnia Bank do obciążania rachunku bankowego z tytułu należnych Bankowi prowizji i opłat w terminach ich wymagalności, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika, o ile rachunek taki prowadzony jest przez Bank na rzecz Użytkownika.

10. Bank jest uprawniony do zmiany Tabeli Opłat i Prowizji, w tym do zmiany wysokości opłat lub prowizji oraz wprowadzenia opłat lub prowizji za czynności dotychczas nieujęte w Tabeli Opłat i Prowizji, z ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 11 poniżej.

11. Bank uprawniony jest do zmiany Tabeli Opłat i Prowizji z ważnych przyczyn, w szczególności w razie: (i) zmiany poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych, (ii) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanego przez GUS, (iii) zmiana zakresu i/lub formy realizacji określonych czynności i usług, (iy) zmiany wysokości kosztów operacyjnych i kosztów usług ponoszonych przez Bank, (v) wprowadzenie przez Bank nowych i modyfikację istniejących systemów komputerowych, a także innych systemów służących do przesyłania, przetwarzania i magazynowania danych, (vi) dostosowania się do najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk bankowych.

12. Zmiany, o których mowa w ust. 10 obowiązują Użytkownika od terminu określonego przez Bank nie krótszego niż 14 dni, jeżeli przed upływem 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Użytkownik nie zrezygnuje z korzystania z Serwisu. Jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z Serwisu, przyjmuje się, że Użytkownik wyraża zgodę na zmiany.

Rejestracja

Sama rejestracja jest raczej prosta i szybka…

Zaczynamy od podania pełnej nazwy firmy i numeru NIP. Do tego numer telefonu i adres e-mail:

 • Na adres e-mail dostaniemy link służący do aktywacji konta w serwisie oraz nazwę użytkownika (login) do systemu
 • Na numer telefonu dostaniemy SMS z hasłem do pierwszego logowania

Podczas rejestracji należy również zaznaczyć, że zapoznaliśmy się z regulaminem. Można też wedle uznania odznaczyć zgody na marketing:

Wyrażam zgodę/y na otrzymywanie od Idea Bank S.A. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wyrażam zgodę/y na oferowanie przez Idea Bank S.A. produktów i usług innych podmiotów powiązanych z Idea Bank S.A.
Wyrażam zgodę/y na udostępnianie danych podmiotom z grupy kapitałowej Idea Bank S.A.

Testowałem – nie jest wymagane wyrażenie zgody by założyć konto.

Pierwsze logowanie

Przy pierwszym logowaniu system poprosi nas o uzupełnienie informacji dotyczących działalności gospodarczej, m.in.:

 • Data rozpoczęcia prowadzenia DG
 • Nazwa skrócona
 • Adres siedziby
 • Forma podatkowa

Wygląd systemu

Po zalogowaniu do systemu na „dzień dobry” mamy dostęp do podstawowego menu oraz możemy wystawić „Szybką fakturę”. Jest też duży graficzny wykres pokazujący bieżący bilans (przychody i koszty) firmy.

idea-bank_darmowa-ksiegowosc_system_01

Na pewno nie będziemy przytłoczeni masą opcji na start ;-)

10 zł za 5 faktur przez 6 miesięcy

Aktualnie (do końca czerwca) trwa jeszcze promocja, dzięki której można otrzymać od banku łącznie 60 zł:

Jak odebrać po 10 zł za swoje faktury?

 1. Zarejestruj się w bezpłatnej księgowości Idea Bank
 2. Wystawiaj faktury za pomocą aplikacji
 3. Połącz płatności za fakturę z kontem Idea Bank
 4. Za każde 5 faktur w miesiącu otrzymasz po 10 zł! Promocja trwa przez 6 miesięcy!!!

Premiujemy faktury powyżej 100 zł, które zostaną opłacone na Twój rachunek firmowy Firma to Ja w Idea Bank.

Pomoc w założeniu firmy

Przyszły przedsiębiorca może również skorzystać z pomocy przy zakładaniu firmy:

Jedno Okienko to kompleksowa pomoc dla przyszłego przedsiębiorcy, który chce rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach tej usługi otrzyma on w jednym miejscu nie tylko wsparcie przy procedurach administracyjnych, ale też możliwość założenia bezpłatnego konta oraz zaciągnięcia kredytu na start. Załatw z nami wszelkie formalności związane z założeniem firmy! Powiedz „Stop!” barierom dla przedsiębiorców! Skoncentruj się na swoim biznesie!

Oferujemy pomoc w wyborze kodów PKD, wypełnienie wniosku CEIDG, formalności w ZUS, US, GUS, zakładanie konta firmowego

Oferujemy

 • pomoc w wyborze kodów PKD,
 • wypełnienie wniosku CEIDG,
 • formalności w ZUS, US, GUS,
 • zakładanie konta firmowego.

Czy warto?

To dość trudne pytanie…

Jeśli jesteś (albo zamierzasz zostać) klientem Idea Banku i nie chcesz korzystać z usług biura księgowego, a zarazem zakres funkcji/możliwości oferowanych przez opisaną usługę jest dla Ciebie wystarczający – to odpowiedziałeś sobie właściwie już na to pytanie.

Na pewno też nic nie ryzykujesz jeśli zdecydujesz się założyć konto w usłudze – w końcu nic za to nie płacisz – i samemu przekonasz się czy to jest właśnie forma jakiej szukasz. Wtedy być może założysz również i konto firmowe w Idea Banku… :-)

Ja sam raczej (konto firmowe mam w innym banku) – przynajmniej na razie – raczej zostanę przy obecnej usłudze z której korzystam (wFirma), choć kto wie co przyniesie przyszłość. Zwłaszcza jeśli Idea Bank jeszcze troszeczkę rozbuduje swoje narzędzie – w końcu do dyspozycji mają choćby specjalistów z Tax Care.

Przy okazji zachęcam również do przetestowania – by mieć porównanie – usługi z której ja korzystam… Macie na to 30 dni, przez które możecie korzystać z serwisu w pełni bezpłatnie.

(!) Zgłoś błąd na stronie | Lub postaw nam kawę :-)
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
Patryk