1 września 2019 ruszy tzw. biała lista podatników VAT, na której znajdą się informacje nie tylko o aktualnie czynnych płatnikach tego podatku, ale również wykreślonych, czy takich, którym odmówiono rejestracji. Wśród informacji dotyczących podatnika będzie znajdował się numer rachunku bankowego. I jest to o tyle ważne, że dokonanie płatności na inny rachunek niż wymieniony na tej liście oznaczać może, że tak płatność (faktura) nie będzie mogła stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Spis treści w artykule

Biała lista podatników VAT

Napisałem „oznaczać może”, bo na razie będzie to dotyczyć przelewów powyżej 15 000 zł, a do tego, choć biała lista podatników VAT wejdzie w życie 1 września 2019, to sankcje z tytułu dokonania przelewu (płatności) na rachunek niewymieniony na liście (brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020.

Dodatkowo w razie puszczenia takiego przelewu na niezweryfikowany rachunek (czy jest na liście) będzie można uniknąć sankcji, zgłaszając taki fakt w ciągu maksymalnie trzech dni do Urzędu Skarbowego.

Numery rachunków bankowych na listę będą zaciągane z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), dlatego już teraz, by nie narazić naszych kontrahentów na ewentualne problemy, warto sprawdzić/zaktualizować informacje o rachunkach we wpisie do CEIDG. Zwłaszcza że można to zrobić bezpłatnie przez internet.

Prywatne (niefirmowe) rachunki bankowe

Teoretycznie cały czas nie ma przymusu, by osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą korzystała z firmowego rachunku bankowego. Teoretycznie, bo najczęściej jest to sprzeczne z regulaminami takich rachunków i może się zdarzyć, że bank złoży nam propozycję nie do odrzucenia, czyli założenie rachunku firmowego, albo…

Ale to nie jedyny powód, dla którego warto założyć rachunek firmowy (np. w Nest Banku jest bezpłatny, i to bezwarunkowo). Od ponad roku działa mechanizm podzielonej płatności (MPP), czyli Split Payment dla faktur VAT w obrocie B2B. A w przypadku rachunków prywatnych ten mechanizm nie zadziała…

Dodatkową motywacją, do założenia firmowego konta powinna być opisywana w tym artykule biała lista podatników VAT, bo zgłosić, czyli wpisać na listę można tylko rachunek firmowy. W przypadku rachunków prywatnych (raczej nigdy) nie będzie to możliwe.

Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK

Wraz ze startem białej listy podatników VAT musi powstać możliwość prostej i pewnej weryfikacji, czy na fakturze VAT znajduje się prawidłowy (zgłoszony) numer rachunku. Tego typu opcja będzie dostępna zapewne w wielu programach czy serwisach do prowadzenia księgowości (dzięki API).

Weryfikacji (zresztą nie tylko rachunku bankowego) można też dokonać w wyszukiwarce „wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” dostępnej na stronach Ministerstwa Finansów:

W kontekście zagadnienia, o którym mowa, w wynikach wyszukiwania interesuje nas pozycja „numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK”, gdzie znajdziemy wszystkie zgłoszone przez podatnika rachunki bankowe.

(!) Zgłoś błąd na stronie
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Skontaktuj się z nami!