RODO, RODO i… RODO. Do 25 maja jeszcze kilka dni, a nie mogę się doczekać, bo już zmęczony tym tematem się zrobiłem, a przede mną jeszcze ostatnie analizy i wdrożenia (no i pewnie jakieś artykuły na ten temat na Webinsider.pl się pojawią). W każdym razie – prawo faktem się stało, i możemy już zapoznać się również z najnowszą ustawą o ochronie danych osobowych…

Ustawa o ochronie danych osobowych

Choć polska ustawa o ochronie danych osobowych jest tylko uzupełnieniem unijnego rozporządzenia General Data Protection Regulation (GDPR), to dobrze, że w końcu została uchwalona, bo jednak ona będzie w dużej mierze wykładnią dla krajowych podmiotów (ustawa wprowadza RODO do polskiego porządku prawnego).

Głosowanie nad nową ustawą obyło się 10 maja 2018:

 • Głosowało: 434  posłów
 • Za: 233
 • Przeciw: 176
 • Wstrzymało się: 25
 • Nie głosowało: 26

Dlatego jeśli masz uważasz, że w swojej działalności masz cokolwiek czego może dotyczyć, to 58-stronnicowa ustawa o ochronie danych osobowych może być „dobrą lekturą do poduszki”.

Rozdział 12: Zmiany w przepisach

Mocniejszym zawodnikom mogę chyba śmiało polecić rozdział 12, który dotyczy zmian w innych ustawach. Jest to oczywiście coś pozytywnego, bo w jednym miejscu mamy informacje o tym jakie zmiany i w jakich (innych) ustawach przy okazji wprowadzania tej ustawy zostały wprowadzone.

A jest tego trochę, bo poza obszarami, które jakby wprost mogą się kojarzyć z przetwarzaniem danych osobowych, mamy tutaj np.:

 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Ordynacja podatkowa
 • Prawo bankowe
 • Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej
 • Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
 • Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym
 • Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Kodeks wyborczy
 • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Ustawa o usługach płatniczych
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii
 • Prawo o zgromadzeniach
 • Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty
 • Ustawa o produktach biobójczych
 • Ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
 • Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Jak widać jest tego trochę, a to i tak nie wszystkie ustawy, w których pojawiają się zmiany. Ustawa trafiła teraz do senatu, więc nie można wykluczyć, że gdzieniegdzie jakieś zmiany nastąpią, ale… Zwłaszcza, że RODO to nie tylko zagadnienia, które (już) pojawiły się w ustawie…

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej