eBook "Uspokój swoje finanse"

Dostałem dziś od jednego z czytelników mojej strony skan dokumentu, jaki dostał z „Centralnej Ewidencji Firm i Działalności Gospodarczych” w Warszawie. Z pisma dowiedział się m.in., że niedawno dokonał rejestracji działalności gospodarczej w swoim Urzędzie Miasta oraz że może za „drobną opłatą” dodać swoją firmę do…

Oczywiście pismo brzmi i wygląda dość „oficjalnie”, być może – to tylko moje subiektywne wrażenie –  by odebrać je jako coś innego, niż w istocie jest.

List z Centralnej Ewidencji Firm i Działalności Gospodarczych w Warszawie (CEFiDG Warszawa)

Jak już wspomniałem na wstępie – pismo/list brzmi dość poważnie,  pewnie istnieje spore ryzyko, że ktoś je pomyli z jakimś urzędowym pismem, może z CEIDG ;-)

Tak więc mamy i 2 pieczątki, dane CEFiDG, dane adresata i blankiet przelewu:

cefidg_warszawa_201409-01

Opłata wpisowa w wysokości 121 zł

Skupmy się na treści, bo w niej tak naprawdę tkwi clou sprawy:

W dniu [–] września 2014 r. na podstawie wniosku nr [—–]/2014, wprowadzonego przez Urząd Miasta [—–], dokonano wpisu firmy [—–] do CENTRALNEJ EWIDENCJI INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Nie ma do czego się doczepić – faktycznie adresat wiadomości założył działalność gospodarcza, a więc został również zarejestrowany Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr 47, poz. 278, z późn. zm. 1), została utworzona Centralna Ewidencja Firm i Działalności Gospodarczych.

Tu też ciężko przyczepić się do treści – dowiadujemy się, że ktoś (do tego „kto” dojdziemy za chwilę) założył sobie firmę która oferuje usługę „Centralna Ewidencja Firm i Działalności Gospodarczych”, a zrobił to na podstawie „Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, która  reguluje zakładanie, wykonywanie i zamykanie działalności gospodarczej w Polsce :-)

Celem Centralnej Ewidencji Firm i Działalności Gospodarczych, jako centralnej bazy danych jest przechowywanie informacji o firmach i działalnościach gospodarczych, założonych na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Dane gromadzone są w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych i są dostępne do wglądu dla podmiotów gospodarczych, osób prawnych oraz organizacji państwowych ubiegających się o przedłożenie informacji o kolejno wpisywanych przedsiębiorstwach.

Z tego akapitu dowiadujemy się, że ten, kto założył sobie firmę, prowadzącą ów rejestr postanowił chyba, stworzyć konkurencję dla Panoramy Firm, czy innego prywatnego katalogu przedsiębiorców. Choć widać, że chyba inspiracją dla nazwy rejestru był państwowy rejestr CEIDG (Centralna Ewidencja Informacji i Działalności Gospodarczej), w którym – to tak przy okazji – wszelkie wpisy i zmiany są bezpłatne.

Lecimy dalej, bo teraz będzie o kasie:

Aby firma została dopisana do CEFiDG, należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 121 zł do dnia [–] października 2014. Opłata jest jednorazowa i obowiązkowa, aby dane firmy zostały umieszczone w CEFiDG.

Z powyższego dowiadujemy się, że by zostać wpisanym do prywatnego rejestru CEFiDG musimy dokonać wpłaty 121 zł.

Jak ktoś z Was chce skorzystać, to nie bronie, ale patrząc na ilość firm w rejestrze – o czym za chwile więcej – raczej nie ma to większego sensu. Zwłaszcza że wpis w tym „rejestrze” (katalogu firm) jest dobrowolny, a jedyny związek z tym, że założyliście właśnie działalność, jest fakt, że ktoś skorzystał z tego faktu, by wysłać do Was swoją „reklamę”.

Ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny, informujemy, iż niniejsze pismo stanowi prawnie wiążącą ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zgodnie z art. 66. § 1.

Może i stanowi prawnie wiążącą ofertę w rozumieniu przepisów kodeksy cywilnego, ale jeśli już to wiąże ona podmiot świadczący/oferujący usługę, bo – analogicznie jak oferta w sklepie internetowym – oferuje on Wam pewną usługę, która powinien wykonać, jeśli zapłacicie…

A skoro o kasie mowa, to wspomniany już wcześniej „blankiet na pocztę”:

cefidg_warszawa_201409-02_blankiet

;-)

CEIDG vs CEFiDG

W tekście operuję dwoma podobnymi skrótami, 2 podobnych – z nazwy – rejestrów. Pora chyba co nieco się i na tym skupić, bo o – zapewne – pomyłkę łatwo.

Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Jest to rejestr, w którym znajdziecie każdego przedsiębiorcę – również tego, który założył CEFiDG. Rejestr jest prowadzony przez Ministra Gospodarki i ze wpisem w nim (dodanie, zmiana) nie wiążą się  żadne opłaty:

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

Informacje na temat CEIDG znajdziecie na tej stronie, tam również macie do dyspozycji katalog przedsiębiorców – a jak posiadacie Profil Zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny, to możecie z jego poziomu dokonywać operacji związanych ze swoją firmą/działalnością (zawieszenie/wznowienie, zamknięcie, zmiana danych osobowych).

Centralna Ewidencja Firm i Działalności Gospodarczych (CEFiDG)

CEFiDG, czyli rejestr, do którego dostaliśmy „zaproszenie” w formie cytowanego wyżej pisma to prywatna inicjatywa, prywatnej osoby – choć prowadzącej działalność gospodarczą. I mimo, że wcześniej porównałem CEFiDG do Panoramy Firm, to miało na celu tylko i wyłącznie przedstawienie tego „katalogu” jako katalogu przedsiębiorców, bo CEFiDG i Panorama Firm to jednak 2 różne światy – oczywiście na korzyść PF…

CEFiDG w CEIDG

Jak już wiemy, czym jest CEFiDG i czym się różni od CEIDG, warto spojrzeć na to, jaka firma (firma, więc możemy więcej ;-)) stoi za CEFiDG.

Część danych mamy już w liście:

CEFiDG
ul Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa

Resztę znajdziemy w CEIDG (rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki), w wyszukiwarce przedsiębiorców w polu „nazwa firmy” wpisując „CEFiDG”:

CEFIDG EURPBIZ Promocja i wsparcie biznesu Paweł Świąder
Przedsiębiorca: Paweł Świąder
NIP: 8621534908 , REGON: 146937699

E-mail: [email protected]

Głównym profilem działalności jest:

PKD: 82.99.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

;-)

Z wizytą w CEFiDG

Stwierdziłem, że skoro już będę pisał o różnicy między CEIDG a CEFiDG, to muszę koniecznie odwiedzić stronę „Centralnej Ewidencji Firm i Działalności Gospodarczych” by zobaczyć co p. Paweł oferuje przedsiębiorcom za te 121 zł:

Centralna Ewidencja Firm i Działalności Gospodarczych, w skrócie CEFiDG, jest usługą komercyjnego rejestru dla przedsiębiorców. Za wpisanie do rejestru, jest pobierana opłata w wysokości 121 zł. Każdy, kto uiści opłatę, akceptuje niniejszy regulamin, jak również jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody, na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych.

Na stronie głównej możemy przeczytać, że:

W katalogu CEFIDG znajdziesz 1 firm z całej Polski.

cefidg_strona-www01

Być może nawet niektórzy z Was przypuszczają/domyślają się, co to za „1 firma z całej Polski” będzie:

cefidg_strona-www02

Chyba bez niespodzianki – oczywiście CEFiDG ;-)

„Z rozpędu” zapłaciłem, co teraz?

Skoro jesteśmy już na stronie, to warto jeszcze zajrzeć do czegoś, co „dumnie” nosi nazwę „regulaminu” – bo znajdziemy tu co zrobić, gdy ktoś z Was „dokona omyłkowej rejestracji”:

W przypadku, gdy opłata rejestracyjna została dokonana omyłkowo, każdy w terminie do dwóch dni od jej zaksięgowania na naszym koncie ma prawo złożenia reklamacji i ubiegania się o jej zwrot. Aby reklamacja została rozpatrzona pozytywnie, należy wysłać maila z prośbą o zwrot opłaty rejestracyjnej w powyższym terminie na adres: biuro@cefidg(kropeczka)pl Treść maila powinna zawierać NIP, datę uiszczenia opłaty, oraz numer konta, na które ma zostać przelany zwrot.

Wszystkie reklamacje zgłaszane po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględniane, ponieważ po dwóch dniach od dokonania wpłaty, dana firma zostaje nieodwracalnie zwolniona z opłaty rejestracyjnej na stronie www.cefidg(kropeczka)pl

Czy to działa – nie wiem, nie testowałem… Ale nie ma chyba powodów, by wątpić w dobre intencje podmiotu stojącego za Centralną Ewidencję Firm i Działalności Gospodarczych… ;-)

[Aktualizacja 2016.09.07]

CEFiDG się zmienia, zmieniamy/aktualizujemy i my… wpis

Dostałem dziś e-mail od jednego z Czytelników wiadomość e-mail, że w CEFiDG nastąpiły pewne zmiany – wg CEIDG (tego prawdziwego rejestru) p. Paweł zamknął działalność gospodarczą pod koniec listopada 2015, a interes (chyba) przejął p. Wojciech Głaz, który działalność gospodarczą zarejestrował pod koniec października 2015:

cefidg_ceidg_zmiana-prowadzacego-dzialalnosc-gospodarcza_201609

Było:

  • Imię: Paweł
  • Nazwisko: Świąder
  • Numer NIP: 8621534908
  • Numer REGON: 146937699
  • Firma przedsiębiorcy: CEFIDG EURPBIZ Promocja i wsparcie biznesu Paweł Świąder

Jest:

  • Imię: Wojciech
  • Nazwisko: Głaz
  • Numer NIP: 8621547265
  • Numer REGON: 362813790
  • Firma przedsiębiorcy:  WWW.CEFIDG.PL KOMERCYJNY INTERNETOWY KATALOG FIRM – TWOJA REKLAMA W INTERNECIE WOJCIECH GŁAZ

Bez zmian pozostał adres e-mail ([email protected]), strona internetowa, jak i adres miejsca wykonywania działalności (i adres do doręczeń):

ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE

Zresztą z tego, co widzę, to poza zmianą osoby prowadzącej działalność gospodarczą stojącą za stroną/usługą, to chyba więcej jakiś istotniejszych zmian nie widzę…

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
eBook "Uspokój swoje finanse"
Patryk
eBook "Uspokój swoje finanse"