eBook "Uspokój swoje finanse"

Właściwie równo 2 lata temu pisałem o listach od Centralnej Ewidencji Firm i Działalności Gospodarczych (CEFiDG), które docierały do osób prowadzących działalność gospodarczą (konkretnie jednoosobową działalność gospodarczą), za pomocą których – w moim odczuciu – próbowano uzyskać nienależną korzyść materialną od nieświadomych przedsiębiorców, zapewne nieprzypadkowo wykorzystując podobieństwo „nazwy rejestru” do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), gdzie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest wpisana, z tym, że taki wpis jest automatyczny, i nic nie kosztuje.

Kilka dni temu, po kilku latach prowadzenia działalności otrzymałem „tego typu pismo” i ja. I choć zmienił się „podmiot świadczący usługę”, to mam wrażenie, że zasada jest ta sama…

Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej

Z racji tego, że mechanizm działania wydaje się identyczny jak w przypadku Centralnej Ewidencji Firm i Działalności Gospodarczych (CEFiDG), to zachęcam również do zapoznania się z tym wpisem, tu skupię się głównie na „kosmetycznych różnicach”.

Na początek, dla porządku – rejestr CEIDG, czyli podmiot państwowy:

  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

A teraz CEODG, czyli firma, która przesłała dziś opisywaną „ofertę”:

  • Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej

I nasz dawny bohater, czyli CEFiDG:

  • Centralna Ewidencja Firm i Działalności Gospodarczych

Prawda, że nazwy dość zbieżne, a jak do tego dodamy przesyłane pisma, to ciężko pozbyć się wrażenia, że…

List z CEODG w Warszawie

Cały list, to kartka A4 złożona na 3, gdzie pierwsza część to chyba mający sprawiać wrażenie „poważnego pisma, z poważnej instytucji” nagłówek i dane adresowe:

ceodg_20161009_karta_01

Podmiot wysyłający:

CENTRALNA EWIDENCJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Al. Jerozolimskie 81 02-001 WARSZAWA

I do tego jakaś sygnatura, jakiś akt (m.in. numer NIP przedsiębiorcy do którego skierowana jest „oferta”).

ceodg_20161009_karta_02

Dowiemy się, że kiedyś dane o osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zostały przeniesienie do rejestru CEIDG, choć zapomnieli wspomnieć, że było to już trochę temu, a sam wpis, jego edycja i modyfikacja w rejestrze CEIDG jest bezpłatna:

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 Nr 18, poz. 97) dokonano przeniesienia z rejestru gminnego działalności gospodarczej pod firmą:

[NAZWA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ]

do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Dalej już zaczyna się pewnego rodzaju żonglowanie pojęcia, czyli mamy informacje o tym, że ktoś założył sobie firmę, o nazwie dość zbieżnej z rejestrem CEIDG:

Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej została utworzona w oparciu o art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 47, poz. 278 z późn.zm.).

Dowiemy się też co jest celem firmy:

Zadaniem Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą centralnych systemów informatycznych.

Choć patrząc na model działania mam wrażenie, że celem firmy jest jednak coś całkiem innego…

Znajdziemy również informacje, że jak by ktoś jakoś szczególnie mocno zapragnął trafić do „rejestru CEODG”, to wystarczy, że zapłaci 200 zł:

Warunkiem niezbędnym dla wpisania firmy do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej i aktualizowania jej danych, jest uiszczenie stałej opłaty rejestracyjnej w kwocie 200,00 zł (słownie: dwustu złotych) podanej na blankiecie wpłaty załączonym do niniejszego pisma we wskazanym tam nieprzekraczalnym terminie płatności, będący terminem, o którym mowa w art. 66 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

Do tego „podstawa prawna” na jakiej zostało wysłane pismo, a konkretnie artykuł z Kodeksu Cywilnego:

Niniejsze pismo zostało sporządzone i przesłane na podstawie w art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – kodeks cywilny (tj. Dz.U z 2014r. poz 121 z późń. zm.).

Oraz informacja o tym, że wpis do „rejestru CEODG” nie podlega opłacie skarbowej (co zresztą jest słuszne, bo jest to prywatna firma, i poradzi sobie „jakiś tam rejestr”):

Wpis do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1-3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 783)

Znajdziemy też pieczątkę p. Joanny Kopeć, która ponoć jest „starszym referentem do spraw rozliczeń”:

Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej
Departament Podmiotów Gospodarczych
Wydział Rejestracji

mgr. Joanna Kopeć

Starszy Referent d.s. Rozliczeń

Oczywiście nie mogło zabraknąć blankietu wpłaty:

ceodg_20161009_karta_03

To Wasza decyzja, ale…

Oczywiście nie mnie podejmować za Was decyzję, czy chcecie do tego „rejestru” się zapisać – ja mogę tylko napisać, że jest to „rejestr” prowadzony przez prywatną firmę, która – w moim odczuciu – stara się być może celowo wywołać mylne wrażenie, że wpis w ich „rejestrze” jest wymagany. Ja oczywiście za taka przyjemność podziękowałem, znam lepsze sposoby na wydanie 200 zł, niż nabijanie kasy jakimś…

Z e-wizytą w KRS

Jeszcze tylko dla pełni informacji postanowiłem sprawdzić firmę w KRS, czy w ogóle taki podmiot istnieje. I istnieje:

rejestr-krs_ceodg_krs-0000576367_01

CENTRALNA EWIDENCJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS: 0000576367
NIP: 5252629711
REGON: 36252358800000

Adres: ul. Erazma Ciołka 12/403, 01-402 Warszawa

rejestr-krs_ceodg_krs-0000576367_02

Członek Zarządu: Przestacki Radosław Mateusz

Nazwa się zgadza, choć adres w rejestrze KRS różni się od tego w piśmie – ale z adresem to jest tak, że mamy ich łącznie kilka:

  • W liście: Al. Jerozolimskie 81
  • W regulaminie na stronie CEODG(.pl): ul. Marszałkowska 115
  • W rejestrze KRS: ul. Erazma Ciołka 12/403

Choć oczywiście nie można wykluczyć, że jest to tylko i wyłącznie zbieżność nazw… ;-)

[Aktualizacja 2016.11]

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm (CEDGiF)

Od kilku dni widzę zarówno po komentarzach, jak i po informacjach które spływają do nas, że „na rynku” pojawił się nowy twór – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm (CEDGiF).

Metoda działania identyczna, czyli pismo, które – w moim odczuciu – zapewne ma sprawiać wrażenie „pisma urzędowego”, a tak naprawdę podmiot wysyłający liczy na zarobek. Tak więc zamiast tworzyć nowy wpis, chyba lepiej będzie zaktualizować już istniejący, dzięki czemu informacje o obu „rejestrach” znajdą się w tym samym miejscu.

Tak więc mamy pozornie poważny nagłówek:

cedgif_list_201611_01

CEDGiF – CENTRALNA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH I FIRM, ul. Złota 59,00-120 Warszawa

Jeszcze poważniejszą treść:

cedgif_list_201611_02

Z której dowiemy się, że jakby ktoś z Was chciał „ogłosić wpis” w ich prywatnym (!) rejestrze, to musi dokonać płatności w wysokości 295 zł – decyzja jak zawsze należy do Was, choć ja nie wiedzę powodu dla którego ktokolwiek miałby korzystać z tej „zawoalowanej oferty handlowej”, nawet jakby to kosztowało złotówkę, a nie 295 zł.

W związku z aktualnym regulaminem CEDGiF (§11 wew. utworzonym w dniu 06.04.16r.) ogłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm wymaga uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 295 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) w terminie do 14.11.2016. Niedokonanie płatności spowoduje brak wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm.

Pamiętajcie, że jest to jakiś prywatny rejestr, jakiejś prywatnej firmy, i nie ma on nic wspólnego z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), gdzie automatycznie – i bez żadnych opłat – trafia każdy, kto zakłada działalność gospodarczą:

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

Zresztą o CEIDG mówi również omawiane pismo:

Dnia 1 kwietnia 2004 dokonano wpisu działalności gospodarczej do www.ceidg.gov.pl – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm Na podstawie art.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 47, poz. 278, I późn. zm.) została utworzona Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm.

Dalej kolejna porcja informacji o tym, że ktoś założył sobie jakiś prywatny rejestr, za dodanie do którego chce od Was 295 zł:

Niniejsze pismo zostało sporządzone zgodnie z art.66§ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. k. c. (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.). Rejestr jest na bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarczych, prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłaty w terminie do 14.11.2016. Niedokonanie terminowej płatności spowoduje zmiany opisane w regulaminie CEDGiF (§16 wew. z dnia 10.03.16r.).

Dla Waszej wygody oczywiście w komplecie druczek przelewu:

cedgif_list_201611_03

Z e-wizytą w CEIDG

Standardowo w takiej sytuacji postanowiłem poszukać jakiś dodatkowych informacji o firmie, i tym razem wygląda – przynajmniej sądząc po nazwie i adresie – na to, że „pomysłowy przedsiębiorca” widnieje w CEIDG:

ceidg_wpis_cedgif-konrad-marczyk

CEDGIF Konrad Marczyk
Numer NIP: 7272704322
Numer REGON: 365438446

Adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE

Działalność całkiem świeża, bo rozpoczęta z końcem września, i właściwie chyba od razu z rozmachem, a na pewno z rozgłosem:

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 2016-09-20

Kod PKD całkiem ciekawy, wybrany chyba tylko dlatego, że ustawodawca nie przewidział bardziej adekwatnego kodu dla tego typu „działalności”:

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Samego rejestru niestety nie udało mi się zlokalizować…

(!) Zgłoś błąd na stronie
Pomogłem? To może postawisz mi wirtualną kawę?
LUTy dla D-Cinelike (DJI Mini 3 Pro, DJI Avata, OSMO Pocket) od MiniFly
Wdrożenie Omnibusa w sklepie na WooCommerce
Jak (legalnie) latać dronem w Kategorii Otwartej
eBook "Uspokój swoje finanse"
eBook "Uspokój swoje finanse"