Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej (CEODG), czyli nowe wcielenie starej ściemy

Właściwie równo 2 lata temu pisałem o listach od Centralnej Ewidencji Firm i Działalności Gospodarczych (CEFiDG), które docierały do osób prowadzących działalność gospodarczą (konkretnie jednoosobową działalność gospodarczą), za pomocą których – w moim odczuciu – próbowano uzyskać nienależną korzyść materialną od nieświadomych przedsiębiorców, zapewne nieprzypadkowo wykorzystując podobieństwo „nazwy rejestru” do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), gdzie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest wpisana, z tym, że taki wpis jest automatyczny, i nic nie kosztuje.

Kilka dni temu, po kilku latach prowadzenia działalności otrzymałem „tego typu pismo” i ja. I choć zmienił się „podmiot świadczący usługę”, to mam wrażenie, że zasada jest ta sama…

Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej

Z racji tego, że mechanizm działania wydaje się identyczny jak w przypadku Centralnej Ewidencji Firm i Działalności Gospodarczych (CEFiDG), to zachęcam również do zapoznania się z tym wpisem, tu skupię się głównie na „kosmetycznych różnicach”.

Na początek, dla porządku – rejestr CEIDG, czyli podmiot państwowy:

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

I CEODG, czyli firma, która przesłała dziś opisywaną „ofertę”:

 • Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej

I nasz dawny bohater, czyli CEFiDG:

 • Centralna Ewidencja Firm i Działalności Gospodarczych

Prawda, że nazwy dość zbieżne, a jak do tego dodamy przesyłane pisma, to ciężko pozbyć się wrażenia, że…

List z CEODG w Warszawie

Cały list, to kartka A4 złożona na 3, gdzie pierwsza część to chyba mający sprawiać wrażenie „poważnego pisma, z poważnej instytucji” nagłówek i dane adresowe:

ceodg_20161009_karta_01

Podmiot wysyłający:

CENTRALNA EWIDENCJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Al. Jerozolimskie 81 02-001 WARSZAWA

I do tego jakaś sygnatura, jakiś akt (m.in. numer NIP przedsiębiorcy do którego skierowana jest „oferta”).

ceodg_20161009_karta_02

Dowiemy się, że kiedyś dane o osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zostały przeniesienie do rejestru CEIDG, choć zapomnieli wspomnieć, że było to już trochę temu, a sam wpis, jego edycja i modyfikacja w rejestrze CEIDG jest bezpłatna:

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 Nr 18, poz. 97) dokonano przeniesienia z rejestru gminnego działalności gospodarczej pod firmą:

[NAZWA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ]

do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Dalej już zaczyna się pewnego rodzaju żonglowanie pojęcia, czyli mamy informacje o tym, że ktoś założył sobie firmę, o nazwie dość zbieżnej z rejestrem CEIDG:

Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej została utworzona w oparciu o art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 47, poz. 278 z późn.zm.).

Dowiemy się też co jest celem firmy:

Zadaniem Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą centralnych systemów informatycznych.

Choć patrząc na model działania mam wrażenie, że celem firmy jest jednak coś całkiem innego…

Znajdziemy również informacje, że jak by ktoś jakoś szczególnie mocno zapragnął trafić do „rejestru CEODG”, to wystarczy, że zapłaci 200 zł:

Warunkiem niezbędnym dla wpisania firmy do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej i aktualizowania jej danych, jest uiszczenie stałej opłaty rejestracyjnej w kwocie 200,00 zł (słownie: dwustu złotych) podanej na blankiecie wpłaty załączonym do niniejszego pisma we wskazanym tam nieprzekraczalnym terminie płatności, będący terminem, o którym mowa w art. 66 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

Do tego „podstawa prawna” na jakiej zostało wysłane pismo, a konkretnie artykuł z Kodeksu Cywilnego:

Niniejsze pismo zostało sporządzone i przesłane na podstawie w art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – kodeks cywilny (tj. Dz.U z 2014r. poz 121 z późń. zm.).

Oraz informacja o tym, że wpis do „rejestru CEODG” nie podlega opłacie skarbowej (co zresztą jest słuszne, bo jest to prywatna firma, i poradzi sobie „jakiś tam rejestr”):

Wpis do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1-3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 783)

Znajdziemy też pieczątkę p. Joanny Kopeć, która ponoć jest „starszym referentem do spraw rozliczeń”:

Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej
Departament Podmiotów Gospodarczych
Wydział Rejestracji

mgr. Joanna Kopeć

Starszy Referent d.s. Rozliczeń

Oczywiście nie mogło zabraknąć blankietu wpłaty:

ceodg_20161009_karta_03

To Wasza decyzja, ale…

Oczywiście nie mnie podejmować za Was decyzję, czy chcecie do tego „rejestru” się zapisać – ja mogę tylko napisać, że jest to „rejestr” prowadzony przez prywatną firmę, która – w moim odczuciu – stara się być może celowo wywołać mylne wrażenie, że wpis w ich „rejestrze” jest wymagany. Ja oczywiście za taka przyjemność podziękowałem, znam lepsze sposoby na wydanie 200 zł, niż nabijanie kasy jakimś…

Z e-wizytą w KRS

Jeszcze tylko dla pełni informacji postanowiłem sprawdzić firmę w KRS, czy w ogóle taki podmiot istnieje. I istnieje:

rejestr-krs_ceodg_krs-0000576367_01

CENTRALNA EWIDENCJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS: 0000576367
NIP: 5252629711
REGON: 36252358800000

Adres: ul. Erazma Ciołka 12/403, 01-402 Warszawa

rejestr-krs_ceodg_krs-0000576367_02

Członek Zarządu: Przestacki Radosław Mateusz

Nazwa się zgadza, choć adres w rejestrze KRS różni się od tego w piśmie – ale z adresem to jest tak, że mamy ich łącznie kilka:

 • W liście: Al. Jerozolimskie 81
 • W regulaminie na stronie CEODG(.pl): ul. Marszałkowska 115
 • W rejestrze KRS: ul. Erazma Ciołka 12/403

Choć oczywiście nie można wykluczyć, że jest to tylko i wyłącznie zbieżność nazw… ;-)

[Aktualizacja 2016.11]

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm (CEDGiF)

Od kilku dni widzę zarówno po komentarzach, jak i po informacjach które spływają do nas, że „na rynku” pojawił się nowy twór – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm (CEDGiF).

Metoda działania identyczna, czyli pismo, które – w moim odczuciu – zapewne ma sprawiać wrażenie „pisma urzędowego”, a tak naprawdę podmiot wysyłający liczy na zarobek. Tak więc zamiast tworzyć nowy wpis, chyba lepiej będzie zaktualizować już istniejący, dzięki czemu informacje o obu „rejestrach” znajdą się w tym samym miejscu.

Tak więc mamy pozornie poważny nagłówek:

cedgif_list_201611_01

CEDGiF – CENTRALNA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH I FIRM, ul. Złota 59,00-120 Warszawa

Jeszcze poważniejszą treść:

cedgif_list_201611_02

Z której dowiemy się, że jakby ktoś z Was chciał „ogłosić wpis” w ich prywatnym (!) rejestrze, to musi dokonać płatności w wysokości 295 zł – decyzja jak zawsze należy do Was, choć ja nie wiedzę powodu dla którego ktokolwiek miałby korzystać z tej „zawoalowanej oferty handlowej”, nawet jakby to kosztowało złotówkę, a nie 295 zł.

W związku z aktualnym regulaminem CEDGiF (§11 wew. utworzonym w dniu 06.04.16r.) ogłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm wymaga uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 295 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) w terminie do 14.11.2016. Niedokonanie płatności spowoduje brak wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm.

Pamiętajcie, że jest to jakiś prywatny rejestr, jakiejś prywatnej firmy, i nie ma on nic wspólnego z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), gdzie automatycznie – i bez żadnych opłat – trafia każdy, kto zakłada działalność gospodarczą:

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

Zresztą o CEIDG mówi również omawiane pismo:

Dnia 1 kwietnia 2004 dokonano wpisu działalności gospodarczej do www.ceidg.gov.pl – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm Na podstawie art.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 47, poz. 278, I późn. zm.) została utworzona Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm.

Dalej kolejna porcja informacji o tym, że ktoś założył sobie jakiś prywatny rejestr, za dodanie do którego chce od Was 295 zł:

Niniejsze pismo zostało sporządzone zgodnie z art.66§ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. k. c. (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.). Rejestr jest na bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarczych, prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłaty w terminie do 14.11.2016. Niedokonanie terminowej płatności spowoduje zmiany opisane w regulaminie CEDGiF (§16 wew. z dnia 10.03.16r.).

Dla Waszej wygody oczywiście w komplecie druczek przelewu:

cedgif_list_201611_03

Z e-wizytą w CEIDG

Standardowo w takiej sytuacji postanowiłem poszukać jakiś dodatkowych informacji o firmie, i tym razem wygląda – przynajmniej sądząc po nazwie i adresie – na to, że „pomysłowy przedsiębiorca” widnieje w CEIDG:

ceidg_wpis_cedgif-konrad-marczyk

CEDGIF Konrad Marczyk
Numer NIP: 7272704322
Numer REGON: 365438446

Adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE

Działalność całkiem świeża, bo rozpoczęta z końcem września, i właściwie chyba od razu z rozmachem, a na pewno z rozgłosem:

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 2016-09-20

Kod PKD całkiem ciekawy, wybrany chyba tylko dlatego, że ustawodawca nie przewidział bardziej adekwatnego kodu dla tego typu „działalności”:

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Samego rejestru niestety nie udało mi się zlokalizować…

Zgłoś błąd na stronie

WebInsider poleca księgowość wFirma
WebInsider korzysta z VPSa w HitMe.pl
WebInsider poleca VPSy DigitalOcean
WebInsider poleca serwis Vindicat
Napisz komentarz
wipl_napisz-komentarz_01Jeśli informacje zawarte na tej stronie okazały się pomocne, możesz nam podziękować zostawiając poniżej swój komentarz.

W tej formie możesz również zadać dodatkowe pytania dotyczące wpisu, na które - w miarę możliwości - spróbujemy Ci odpowiedzieć.
Linki partnerskie
Niektóre z linków na tej stronie to tzw. "linki partnerskie", co oznacza, że jeśli klikniesz na link i dokonasz wymaganej akcji (np. zakup/rejestracja) możemy otrzymać za to prowizję. Pamiętaj, że polecamy tylko te produkty i usługi, z których sami korzystamy, i uważamy, że są tego na prawdę warte... :-)
Znaki towarowe i nazwy marek
W niektórych wpisach (oraz innych miejscach na stronie) mogą być przedstawione/użyte znaki towarowe i/lub nazwy marek, które stanowią własność intelektualną tych podmiotów, a zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Patryk

CEO WebInsider.pl, a do tego CIO, CFO, CMO, CSO, COO i CRO ;-) Pasjonat nowych technologi - od sprzętu po oprogramowanie, od serwerów po smartfony i rozwiązania IoT. Dumny przyjaciel swoich psów :-)

14 komentarzy do “Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej (CEODG), czyli nowe wcielenie starej ściemy

 • 2016-11-04 z 19:18
  Permalink

  Dziś dostałam takie pismo. Nie omieszkałam zgłosić się z nim na komisariat. Nazywa się to próbą wyłudzenia.

  Odpowiedz
  • 2016-11-04 z 19:34
   Permalink

   Słusznie zrobiłaś, choć trochę jestem zaskoczony, że nie przekonywali Cię, że nie ma sensu bo… Ale jeszcze mogą „nadrobić” np. niską szkodliwością, czy brakiem znamion przestępstwa… Raczej nie powinno za to być problemów z ustaleniem danych osobowych.

   A być może faktycznie i tu coś się zmienia, i takie zgłoszenia zaczną nabierać sensu…

   Odpowiedz
  • 2016-11-07 z 20:38
   Permalink

   Witam,
   Ja też dziś otrzymałem takie pismo, jutro idę na policję zgłosić próbę wyłudzenia.

   Odpowiedz
  • 2016-11-08 z 20:45
   Permalink

   Zamierzam zrobić to samo. Ludzie, trzeba działać.

   Odpowiedz
 • 2016-11-14 z 21:31
  Permalink

  Dwóch różnych przedsiębiorców prowadzi firmy o takich samych nazwach CEDGiF i także kodach PKD.

  CEDGIF Konrad Marczyk
  Przedsiębiorca: Konrad Marczyk
  NIP: 7272704322 , REGON: 365438446

  CEDGIF Piotr Krzyżaniak
  Przedsiębiorca: Piotr Krzyżaniak
  NIP: 7272803490 , REGON: 365096135

  Odpowiedz
 • 2016-11-15 z 11:14
  Permalink

  Konta bankowe też mają różne.Mogą to być tzw.”słupy” na które zarejestrowano działalność.Treść pisma jest starannie dobrana w grę słów.Jest typową ofertą handlową przedsiębiorcy.Pokusiłbym się jednak o wszczęcie postępowania w kierunku wyzyskania błędu zapisanego w art. 286.§ 1.” Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania” Zamiar i cel tego rzezimieszka jest jasny więc Prokurator powinien sobie bez problemu z tym poradzić.

  Odpowiedz
 • 2016-11-17 z 10:48
  Permalink

  Uwaga na oszusta i złodzieja, którym jest Konrad M.
  Nie wpłacajcie pieniędzy tylko zgłaszajcie próbę wyłudzenia na policję !!!!

  Odpowiedz
 • 2016-11-17 z 18:31
  Permalink

  Dostałem dzisiaj kwit na 295 zł, zastanawia mnie czy nie skończy sie to w esądzie i nie będe musiał wydać kilku tysięcy na adwokatów, czy istnieje taka szansa,
  jest tam wzmianka o regulaminie, a tam może być wszystko.

  Odpowiedz
  • 2016-11-18 z 14:06
   Permalink

   Gdzieś, kiedyś spotkałem się z jakąś informacją, jakiegoś prawnika w tej sprawie, gdzie było coś o tym, aby takiego pisma nie wyrzucać do kosza, a prewencyjnie wysłać odpowiedź (poleconym), że nie jesteśmy zainteresowani ofertą – właśnie na wszelki wypadek, by sprawa nie trafiła później do e-Sądu, że nie zapłaciliśmy…

   Wydaje mi się to nawet nie tyle zbyteczne, co wręcz… głupie – zacznę od tego, że są to przesyłki nierejestrowane, a więc nie ma żadnego dowodu/potwierdzenia, że w ogóle coś takiego otrzymaliśmy.

   Ale nawet jakby zignorować ten argument, to tego typu list można by oczywiście potraktować jako swego rodzaju ofertę (pomińmy już to, jak jest ona skonstruowana, i jaki ma prawdopodobnie cel), ale to, że ktoś wystosuje do nas jakąś ofertę nie oznacza, że w domyśle jest jej akceptacja z naszej strony. Wręcz przeciwnie – jeśli jesteśmy zainteresowani jakąś ofertą, to musimy nasze zainteresowanie w jakiś sposób wyrazić, nie ma tu domniemania zgody.

   Odpowiedz
 • 2016-12-30 z 16:57
  Permalink

  Też dostałem takie pismo.Gdzie jest Policja i organy ścigania?Po numerze konta można znaleźć oszustów.

  Odpowiedz
  • 2016-12-31 z 14:03
   Permalink

   To nie jest takie proste, bo kolejne firmy „tego typu” tak dobierają treść pisma, że to raczej „nasze wrażenie”, że „musimy zapłacić”, a wg nich to tylko oferta (pomijam, że zdarzają się też sytuacje, gdy konto w banku zakłada się na jakiegoś „słupa”). Ale to nie oznacza, że nie da się nic z tym robić – w komentarzach jest już kilka pomysłów…

   Odpowiedz
 • 2017-01-26 z 22:48
  Permalink

  A może mi ktoś powiedzieć, pomijając już te „firmy”, skąd takie spółki mają nasze dane osobowe? przecież za ich rozpowszechnianie grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. I policja gdy jej potrzeba się tym nie zajmie?

  Odpowiedz
 • 2017-02-24 z 11:28
  Permalink

  Ty palancie!!!!!!!!!!!!!!! wyłudzaczu debilu,odpierdol się od mojej firmy jak jesteś biedny to idż do pracy – uczciwej i nie wyludzaj kasy za coś co jest bezpłatne ,zgłaszam ciebie na policję ,jest nas wielu jak się spikniemy to odpowiesz za te wyłudzania kasy, Ty jak J,Kaczyński sądzisz że jesteś lepszy sort – bardziej rozgarnięty,i w imieniu CEODG – POBIERASZ KASĘ NA ZASILENIE TWOJEGO KONTA

  Odpowiedz
  • 2017-02-24 z 11:37
   Permalink

   Ojejku, taka perełka na dobry początek dnia się trafiła… Sądząc po Twoim komentarzu – zarówno stylu wypowiedzi, pewnym charakterystycznym chaosie myślowym, problemach z przyswajaniem i interpretacją informacji oraz otaczającej Cię rzeczywistości – musisz być niezłą gwiazdeczką w tym swoim „zaKODowanym świecie równoległym”. Nie wiem czy jest Ci w stanie ktoś pomóc, ale na pewno wykracza to poza moje kompetencje…

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Pamiętaj by podpisać się imieniem lub pseudonimem (nick) - inne podpisy (zwłaszcza słowa kluczowe, nazwa domeny, nazwa firmy, itp.) mogą być wycinane lub modyfikowane. Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *.
Komentarze mogą być moderowane - dlatego może się zdarzyć, że Twój komentarz nie pojawi się od razu...
Komentarze mogą być moderowane - dlatego może się zdarzyć, że Twój komentarz nie pojawi się od razu...

Podziel się